50 års jubileum!

Kristdemokraterna i Västra Götalands Norradistrikt firade Kristdemokraternas 50 års jubileum i samband med vårstämman i Vänersborg den 15 mars 2014.

Mycket bra bokslut för Färgelanda kommun 2013.

2013 blev till slut ett mycket bra år ekonomiskt med ett positivt resultat på 22,5 miljoner. Alla våra anställda har gjort ett fantastiskt arbete. Politiskt har vi haft fokus på kärnverksamheten och arbetat med att hitta kostnadseffektiva lösningar.

Stort Tack till alla som på olika sätt bidragit till en stor framgång för Färgelanda kommun. Tack vare det här resultatet är vi nu tillbaka på 40 % soliditet.