Med känsla för Gnesta

Vi brinner för att öka tryggheten i kommunen, vi vill ge bättre förutsättningar för skolan, och vi vill skapa en respektfull äldreomsorg med kommunen som en attraktiv arbetsgivare.

  • Kommunalt anställda ordningsvakter
  • Skolassistenter & lärarassistenter
  • Färre delade turer i äldreomsorg

KD – Med känsla för Gnesta

Vårt mål är ett samhälle där friheten att forma sitt eget liv går hand i hand med ansvaret för sin medmänniska. Vi vill bygga ett samhälle som håller samman. Ingen ska hållas tillbaka och ingen ska lämnas efter.

Bli medlem

Vill du också vara med och påverka?

Så här kan du komma i kontakt med Kristdemokraterna

ENGAGERA DIG!

Med känsla för Gnesta

Vi måste vara sparsamma med våra resurser, pengar som kommer via skatter från dig och mig. Samtidigt måste den offentliga verksamheten ha de resurser som krävs. Vår Kristdemokratiska värdegrund kommer väl till pass för att vägleda i den balansen. För prioriteringar i den kommunala verksamheten måste alltid göras och återkommande revideras. Kommande år är vårt fokusera en ökad trygghet i samhället, bättre förutsättningar i skolan, och en respektfull social verksamhet med kommunen som en attraktiv arbetsgivare. Med hjärtat på rätt ställe bygger vi ett Gnesta tillsammans.

  • Jonas Öberg
  • Partiavdelningsordförande