• Kandidater 2018

  Här presenteras några av våra kandidater på valsedeln till regionfullmäktige 2018

  Foto: Johan Asplund

  Sara Lidqvist, 40 år, verksamhetsutvecklare, Hemse

  ”Nu får det vara sluttjafsat om parkering vid Visby lasarett!
  Personal, patienter och besökare måste vara säkra på att
  det finns parkeringsmöjlighet. Vi vill bygga ett
  parkeringsdäck vid Visby lasarett. Det är vårt välfärdslöfte.”

   

   

  Foto: Johan Asplund

  Ola Björkqvist, 67 år, lantbrukare, Tofta

  ”Gotland är mestadels landsbygd. Ett liv i välmående och
  trygghet skall vara lika självklart på landet som i stan. Vi
  vill satsa på bostadsbyggande, väl fungerande
  kollektivtrafik och god kommunal service. Det är vårt
  välfärdslöfte.”

   

  Foto: Johan Asplund

  Linnéa Högberg, 39 år, sjuksköterska, Tingstäde

  ”Sjukvården ska vara tillgänglig, värdig och av god kvalitet
  med hälsofrämjande och förebyggande insatser som
  viktiga ingredienser. Undersköterskor, sjuksköterskor och
  läkare ska avlastas genom fortsatt satsning på vårdnära
  service i en förstatligad sjukhusvård. Det är vårt välfärdslöfte”

   

  Foto: Johan Asplund

  Anna Haack, 52 år, redovisningskonsult, Tofta

  ”Familjer ska själva utforma och bestämma över sin egen vardag. Vi vill se alternativ barnomsorg, mindre grupper i förskolan, förbättrad ekonomi för barnfamiljer och mer tid för barnen. Det är vårt välfärdslöfte.”

   

   

  Foto: Johan Asplund

  Rut Smeds, 67 år, socionom, Visby

  ”Många, både barn och vuxna, drabbas av psykisk ohälsa. Vi vill se ett ökat stöd till familjer och satsningar på primärvård och psykiatri. Inget barn ska behöva vänta mer än 30 dagar på utredning. Det är vårt välfärdslöfte.”

   

   

  Foto: Johan Asplund

  Primus Falk, 18 år, studerande, Visby

  ”Äldreomsorg ska präglas av trygghet, värdighet och delaktighet. Vi vill bygga anpassade äldreboenden och garantera plats för alla som är 85 år eller äldre. Och skrota pensionärsskatten. Det är vårt välfärdslöfte.”

   

   

  Foto: Johan Asplund

  Peder Fohlin, 65 år, lanthandlare, Fole

  ”Ett stärkt näringsliv innebär fler arbetstillfällen. Det privata näringslivet och människors innovationer är grunden för Sveriges välfärd. Region Gotland ska utveckla samarbetet med näringslivet på hela Gotland. Det är vårt välfärdslöfte.”

   

   

  Foto: Johan Asplund

  Helena Emilsson, 69 år, VD, Visby

  ”Den mat som serveras till barn och äldre på Gotland ska vara producerad enligt regler i svensk lagstiftning, fri från till exempel antibiotika. Då mår människor och miljö bättre. Det är vårt välfärdslöfte.”