• Vår partiavdelning

  Ella Kardemark, Styrelseordförande, ella.kardemark@halmstad.se

  Henrik Östlund, Vice ordförande, henrik.ostlund@halmstad.se

  Johnny Rosenberg Bodmar, Sekreterare

  Övriga Ledamöter

  Kaj Danielsson

  Hasse Persson

  Lena Weibull

  Annette Nordén