• Vår styrelse

  Ulf i rutig skjorta framför grönska

  Ordförande: Ulf Johansson

  Magnus Koljsö

  Vice ordförande: Magnus Kolsjö

  Ledamöter: Waiel Yousef, Goggi Garis, Johannes Yousef, Manuella Tok, Ibtesam Ablahad, Hugo Svensson (KDU)

  Ersättare: Roland Alkass, Inger Sundquist, Annika Wallin.

   

  Inadjungerade är även Kommunalråd Ylva Bjelle och Politisk sekreterare Lucas Svärd