• Vår styrelse

  Ulf i rutig skjorta framför grönska

  Ordförande: Ulf Johansson

  Magnus Koljsö

  Magnus Kolsjö

  Emil vid ett restaurangbord

  Emil Sawma

   

   

   

   

   

   

  Wail Yousef

  Hugo Svensson (KDU)

  Ersättare:

  Johannes Yousef

  Roland Alkas Yousef

   

  Inadjungerade är även Kommunalråd Ylva Bjelle och Politisk sekreterare Lucas Svärd