• Vår styrelse


  Gruppbild från augusti 2019 (där några saknas)


  Ordförande: Gert Jansson


  Ledamot: Inger Sundqvist


  Ledamot: Andreas Lindenhierta


  Kassör: Ulf Johansson

  Ledamot: Mia Sevebrant

  Ledamot: Nickolas Khorasani (KDU)

  Adjungerad: Lennart Nilsson, kommunalråd