• Våra politiker

  Förtroendevalda

  Lennart Nilsson, (KD) Kommunalråd
  ordf. Äldrenämnden,
  vice ordf. Kultur- Demokrati och Fritidsnämnden mm
  Tel: 08-580 287 15
  mobil: 070-713 18 91
  E-post: lennart.nilsson@kristdemokraterna.se

  Roland Borgström


  Roland Borgtröm
  Kommunfullmäktige, Socialnämnden mm
  Mobil: 073-153 88 40
  E-post: rolbor@swipnet.se

   

  Ann Hedberg Balkå

  Ann Hedberg Balkå
  Kommunfullmäktige
  Mobil: 070-3411173
  E-post: ann.hedberg.balka@kristdemokraterna.se

   

   

  LydiaElHachemLydia El-Hachem
  Kommunfullmäktige
  Tel: 08-580 346 05
  Mobil: 070-421 14 04
  E-post: lydia72@hotmail.com

   


  Gert Jansson
  Arvodeskommittén mm
  Mobil: 070-580 0711
  E-post: gert.jansson@jarfalla.se

   


  Mia Sevebrandt
  ers. Kommunfullmäktige och Äldrenämnden
  Mobil: 073-838 81 18
  E-post: miasevebrant@hotmail.com

   

  Andreas Lindenhierta

  Andreas Lindenhierta 
  Miljö- och bygglovsnämnden
  E-post: andreas.lindenhierta@gmail.com

   

   

  Annika Wallin
  Barn- och ungdomsnämnden
  E-post: Annika.Wallin@jarfalla.se

  Elias Aphram
  Tekniska nämnden
  E-post: Elias.Aphram@jarfalla.se

  Nickolas Khorasani
  Kompetensnämnden
  E-post: nickolas.khorasani@live.se

  Ulf Johansson

  Ulf Johansson
  kommunens revision
  E-post:ulf.johansson@jarfalla.se

   

   

  Inger Sundqvist
  E-post: inger.m.sundqvist@hotmail.com