• Det händer!

  Kristdemokraternas förening i Jönköping city har hållit digitalt årsmöte

  Foto: Karolina Grabowska/kaboompics

  Föreningens ordförande, Eva Stråth, hälsade alla uppkopplade medlemmar välkomna och introducerade kvällens båda talare.

  Mia Frisk, Regionstyrelsens ordförande, informerade om läget med hög belastning inom sjukvården i länet, där s k krisavtal tillämpas i dagsläget för att klara situationen och dessutom kompensera direkt berörd personal ekonomiskt. Andreas Sturesson, kommunalråd, underströk att KD arbetar intensivt för att äldreomsorgen skall erbjuda den kvalitet som våra äldre har berättigade krav till.

  Erik Arnalid, var mötesordförande för årsmötet, som beslutade omval av Eva Stråth till ordförande och till ny vice ordförande valdes Pernilla Freij. Nils-Erik Emme valdes till organisationssekreterare och till övriga ledamöter i styrelsen valdes Eva Berntsson, Johan Bokinge, Klas Brengesjö, Hannes Mårtensson, Marcus Stoltz & Haykanush Vardanyan.

  Eva Stråth hyllade avslutningsvis Andreas Sturesson med blomma för hans 10 åriga insats som kommunalråd och tackade för hans stora engagemang för att med KD som grund verka för ett bättre och tryggare samhälle, för barn, vuxna och äldre.

  Kristdemokraternas Vitsippsris – till Circular Centre i Jönköping

  På fredagen den 6 november delade Kristdemokraternas kommundelsförening i Jönköping ut diplom och Vitsippspris till Circular Centre i Jönköping. Detta för att uppmärksamma och uppmuntra det arbete som Circular Centre gör för kvinnor som ofta har ett utanförskap till arbetsmarknaden men som genom detta arbete ökar sina möjligheter till ett innanförskap.

  Circular Centre har en styrelse om 11 ledamöter med Mariana Morosanu som ordförande och som här gör en behjärtansvärd insats helt ideellt. Ett par av de anställda medarbetarna är Dejana Kercov och Nada Hanna, båda med utländsk bakgrund, som här aktivt arbetar för att hjälpa andra kvinnor i liknande situation för att inlemmas i det svenska samhället. Såväl vad gäller svenska språket som möjlighet att vara del av den svenska arbetsmarknaden. I dagsläget har Mariana Morosanu tillsammans med de båda medarbetarna slussat ut ett 20-tal kvinnor till arbetsmarknaden genom de olika kontakter som organisationen upparbetat med olika företag.

  Genom studiecirklar, arbetsträning och träffar ökar möjligheterna för dessa kvinnor att känna delaktighet i samhället.

  Eva Stråth och Nils-Erik Emme från Kristdemokraterna överlämnade Vitsippspriset, en praktisk glasskärbräda med vitsippsmotiv, samt diplom och tårta till Mariana Morosanu och medarbetarna jämte ett antal kvinnor som för dagen var på plats i Circular Centre’s lokaler på Brahegatan i Jönköping.

   

  Foto: privat

  Jönköpings kommundelsförening höll årsmöte

  Kristdemokraterna Jönköpings kommundelsförening har hållit årsmöte. Till ordförande omvaldes Eva Stråth samt vice ordförande Nils Erik Emme. Övrig styrelse som valdes är Hannes Mårtensson, Eva Berntsson, Eva Berntsson, Haykanush Vardanyan, Johan Bokinge, Klas Brengesjö, Marcus Stoltz, Pernilla Freij, KDU (nyval)

  Vid årsmötet berättade om regionens arbete Jonas Lind och Elisabeth Englund från Region Jönköpings län där båda är ledamöter av Regionfullmäktige. Jonas arbetar som chef för neurologsektionen vid medicinkliniken på Ryhov och Elisabeth arbetar som sjuksköterska och är medicinskt ansvarig i Tranås kommun.
  De kunde tillsammans informera om att Regionens 3 sjukhus tillhör topp sex mellanstora sjukhusen i Sverige. Värnamo på plats 2, Ryhov plats 4 och Eksjö plats 6! Där utöver redovisar regionen ett starkt ekonomiskt resultat av sin verksamhet, vilket är en trygghet för både patienter och medarbetare. Stora investeringar har gjort de senaste åren vid alla tre sjukhusen och där inflyttning i Ryhovs senaste tillbygge börjar närma sig.

  Under innevarande mandatperiod har Kristdemokraterna ordförandeposten i Regionstyrelsen där KD ingår i den styrande koalitionen.

  En intressant uppgift de kunde också berätta om. Nämligen att begreppet Universitetssjukhus i Sverige har nu försvunnit och istället ersatts av ett antal universitetssjukvårdsenheter och där Ryhov i Jönköping nu har kvaliteten och statusen inom discipliner som Universitetssjukvårsenhet.

  Andreas Sturesson, kommunalråd i Jönköpings kommun, informerade om läget i kommunen och där KD utgör del av oppositionen sedan valet 2018. Han nämnde bland annat om att den styrande koalitionen verkar ha planer på att stänga några av de nuvarande äldreboendena, vilket KD är kritiska till, Likaså är KD angelägna om att upprätthålla en god kvalitet inom barnomsorgen och det är viktigt att inte barngrupperna blir för stora. Andreas Sturesson markerar också att maten till de äldre i Jönköpings kommun skall kunna hålla god och serveras varm och inte kylda förpackningar. Efter press och diskussion drog koalitionen nu dragit tillbaka förslaget.

  Välkommen till årsmöte med Jönköpings kommundelsförening!

  20-02-19 Inbjudan, årsmöte, Jkp KDFhandlingar årsmöte

  Vi i Jönköpings kommundelsförening vill hälsa dig som medlem särskilt välkommen till årsmöte. Vi är effektiva och samordnar årsmötet med Jönköpings Partiavdelnings årsmöte, så alla kommunens KD-medlemmar inbjuds !

  Det kommer information om ”Region Jönköpings – hälsa och sjukvård”. Vårt kommunalråd, Andreas Sturesson kommer att tala på temat ”Fokusfrågor för KD i opposition”.

  Det kommer också ges information om vårt nya kansli – Kyrkogatan 40.

  Hjärtligt välkommen till en spännande och viktig kväll !

  Tid och plats: onsdag 19 februari kl 18.30, Sofiagården, Kapellgatan 8 i Jönköping

  Lyckad trettondagsfest med Jönköpings kommundelsförening!

  På lördagen, 11 januari, samlades föreningen för Kristdemokraterna i Jönköpings cityavdelning till Trettondagsfest på Sofiagården.

  Vid träffen, som samlade ett 50-tal deltagare, presenterade Acko Ankarberg Johansson några glimtar från arbetet i Sveriges Riksdag där hon är en av KD’s 22 riksdagsledamöter. Hon är dessutom ordförande i Socialutskottet som behandlar ett antal av de viktiga frågorna inom den sociala sektorn. Acko nämnde bland annat frågor inom LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) där den nuvarande regeringen under en tid varit allt för njugg och under en tid förvägrat hjälp till behövande vad gäller andning och sondmatning. Något som hon slagits för att ändra på så att assistansen skulle bli mer omfattande.

  Andreas Sturesson, kommunalråd i Jönköpings kommun, informerade om arbetet inom oppositionen där Kristdemokraterna samarbetar med Moderaterna. Här arbetar man för att med konstruktiva förslag få en effektivare förvaltning av det omfattande skatteunderlag som Jönköpings kommun förfogar över. Han gav ett antal exempel där det finns möjlighet till bättre resursutnyttjande.
  Eva Stråth, ordförande, framförde tack till de medverkande.

  Foto:privat

  Välkommen till en speciell cafékväll – Speakers corner

  Foto: Pixabay

  Kanske går du omkring och bär på en massa goda idéer? Då vill vill Kristdemokraterna Jönköpings län utmana dig att dyka upp om en vecka – tisdagen den 14 januari – och vara en del av ett nytt koncept; Speakers Corner. Denna gång ses vi i Jönköping (se bifogad inbjudan). Slår det väl ut kommer vi försöka anordna samlingar även i GGVV och på Höglandet. Läs mer om ”Speakers Corner” i den bifogade inbjudan. Vill du bara komma och lyssna och umgås med likasinnade är det naturligtvis också ok. Kul om vi ses.

  Speakers corner 200114

  Kristdemokraterna Jönköpings kommundelsförening inbjuder till Julfest/trettondagsfest

  Jönköpings kommundelsförening inbjuder till Julfest/trettondagsfest: Vi vill inbjuda alla som vill komma,även från andra delar från övriga delar från vår kommun. Se mer info om program i pdf nedan:

  19-12-16 Inbjudan, Julfest 11 jan 2020

  Tid: 11  Januari 2020 kl.15.00 (slut före 18.00)

  Plats: Sofiagården, Kapellgatan 8, Jönköping

   Umeå riksting stärkte Kristdemokraterna

  Den 8 – 10 november i Umeå Folket Hus samlades kristdemokrater från hela Sverige för att fatta viktiga beslut för Sverige och vilken politik som ska föras. Tinget behandlade 299 motioner som spände över flera politiska ämnesområden där vi kan vässa vår politik ytterligare.

  Två propositioner från partistyrelsen behandlades: landsbygdspolitik med 79 förslag för att förbättra levnadsvillkoren för landsbygden. Ett exempel på en sådan politik är att vi kristdemokrater vill ta hjälp av drönare för att jaga vildsvin och många andra goda förslag.

  Den andra propositionen migration och integrationspolitik som antogs efter debatt. Tinget antog en rad olika förslag, för att bryta utanförskap och passivitet, åtgärder för att möta migrationen.

  Efter programmet på lördagen kväll var det fest. Här kommer kristdemokrater från hela landet samman för att mötas.

  Sammantaget stärkte stämman partiet och enigheten.

  Ebba talade i Almedalen

  Foto: Kristdemokraterna

  I strålande solsken talade vår partiledare under Almedalsveckan på Gotland. I sitt tal knöt hon an till  de grupper som socialister, radikaler och socialliberaler inte orkar med – eller i alla fall inte har någon politik för. Trots att de borde få fokus i debatten.

  Hon talade också om att låta politiken bottna i värderingar – i människosyn – det ger ett rättesnöre som gör att man kan skilja viktigt från mindre viktigt. Om man inte grundar sin politik i värderingar faller man lätt offer för särintressen och prestigemakt.

  Slutligen vill vi summera talet ”Vi svenskar har inte begärt mycket av världen. En bit jord i norra Europas utkant att få kalla vår egen Men vi tog vår lott och skapade tillsammans välstånd och ett välfärdssamhälle.

  Och därför vet jag om vi kommer samman- så kan vi minska samhällsklyftorna. Återvinna tryggheten. Bygga upp vår välfärd. Och förnya vår samhällsgemenskap och de bortglömda.”

  Ebba Busch Thor (KD) i Almedalen 2019.

  Kristdemokraterna valspurtar i Jönköping

   

  Nu går vi in på finalvarvet inför EU-valet på söndag den 26 maj. Vår valstuga ska vara bemannad varje dag och vi vill att flera ställer upp för utdelning och goda samtal. På tisdag, 21 maj, är det också debatt på Harrys Restaurang där KD’s duktiga 3:e namn, Liza-Maria Norlin, medverkar.

  Ebba Busch Thor talade på torgmöte 13 maj

  I EU-valkampanjen 2019 gästade Ebba Busch Thor Jönköping och Hoppets Torg måndagen den 13 maj. En solig eftermiddag där ett par hundra intresserade lyssnare kommit för att höra och träffa Ebba. Ett antal engagerade Kristdemokrater såg till att det fanns en miniscen med KD-inramning, kaffe och brysselkex för alla kaffesugna, och en ordentlig ljudanläggning som skapade en härlig stämning för denna eftermiddag. Camilla Rinaldo Miller, ordförande för Jönköpings läns distrikt av KD, hälsade alla välkomna och introducerade Ebba för publiken, där hon fick tränga sig fram för att nå fram till scenen. Introduktionen var kanske överflödig eftersom Ebba just nu leder förtroendeomröstningen bland de svenska partiledarna, ett betyg så gott som något både för Ebba som partiledare och för KD som för en stabil och kristdemokratiskt förankrad politik som folk kan lita på.

  Ebba höll under 15 minuter ett entusiastiskt tal, dels kring de fokusfrågor som KD har i den svenska politiken, och dels kring de frågor som vi anser Europaparlamentet ska koncentrera sig på framöver. EU varken bör eller kan bestämma allt och framförallt inte ges rätten att beskatta sina medlemsländer. Den suveräniteten vill KD att varje land ska vara ansvarig för. EU ska heller inte syssla med frågor som bäst löses på nationell nivå utan ska istället bli bättre på sådana frågor där det verkligen behövs övergripande lösningar. Så avslutade hon sin apell med att uppmana folk att verkligen gå och rösta och då lägga sin röst på KD, som vill jobba för Make EU LAGOM Again, som är kampanjens tema.

  Efter Ebbas tal stod folk i kö för att ta selfies tillsammans med henne och dessutom få autograf på köpet. Här trängdes folk, unga och äldre, och kön av intresserade verkade aldrig ta slut och de sista i kön blev nog utan sina önskade bilder då hon var tvungen att skynda vidare på sin turné, då närmast till Borås, sedan hon startat dagen i Nyköping och via Norrköping kom till Jönköping.

  Europafokus på Harrys

  Under en måndagskväll samlades vi kristdemokrater till en kväll för att få lyssna till vår partiledare Ebba Busch Thor, Sara Skyttedal och David Lega , två av våra toppkandidater i valet till Europarlamentet den 26 maj och knöt an till viktiga utmaningar vi står inför det vägskäl Europa tår inför. Att allt är och ska inte vara EU politik exempelvis när det kommer till föräldraförsäkringen och arbetsmarknadspolitik – som sköts bäst här i Sverige.Mer info finner du nedan.

  Europa med våra ögon

  Vi kristdemokrater vill fokusera på frågor som kräver gemensamma lösningar och hålla sig borta från lösningar som sköts bättre på nationell nivå. EU ska agera för fler jobb, EU ska ta krafttag för klimatet och sist men inte minst, EUs budget ska vara måttfull. Och här är kursen och inriktningen klar, de kristdemokratiska värderingarna utgör sedan länge grunden för EU, där freden och friheten är en av de absoluta grundpelarna för gott samarbete mellan medlemsländerna. Därför kan du ta del i denna enkla folder som beskriver vad vi egentligen tycker i detta viktiga val. Du kan också läsa vårt Europolitiska manifest som nyligen släpptes här.

  eufolder

   

  Kristdemokraterna samlades i Örebro för kommun och landstingspolitiska dagar

  Den 29-30 April samlades kristdemokrater från hela landet till kongress där vår partiledare Ebba Busch Thor talade ett riktigt brandtal som inledning och ett flertal intressanta seminarium ägde rum. Du kan höra Ebbas tal här. Du kan också läsa det på sociala medier för våra lokala företrädare håller uppdaterade!

  Nedan är bilder från dess:

   

  Jönköpings kommundelsförening höll årsmöte!

  På Sofiagården hade Jönköpings kommundelsförening årsmötet. Samlingen inleddes med kaffe och tårta och kaffe. Därefter talade vårt kommunalråd Andreas Sturesson om utmaningar för Jönköpings kommun. Därefter hölls förhandlingar och ombudsman Carl Cunningham talade om det stundande Europaparlamentsvalet.

   

  Jönköpings kommundelsförening firade  trettondagsfest

  Vi i Jönköpings kommundelsförening höll trettondagsmöte.Kommunalråd Andreas Sturesson höll tal på utmaningar för Jönköpings kommun och hur vi kan underlätta för dess invånare. Medverkade gör också David Lega, kommunalråd i Göteborg.

  Varmt välkommen till trettondagsfest med Jönköpings och Bankeryds kommundelsföreningar. Vi vill bjuda in intresserade och medlemmar från andra håll i Jönköpings området i år.

  David Lega, kommunalråd in Göteborg och toppkandidat i valet till Europaparlamentet i maj och Andreas Sturesson, kommunalråd i Jönköping i opposition kommer att dela med sig av sina tankar.Vi kommer servera pajer, kaffe och tårta !. Se  inbjudan och anmälan nedan:

  Kostnad: 80 kr/person, barn under 14 år gratis.

  19-01-12 KD inbjudan

  Klart med nomineringar till nämnder i Jönköpings kommun

  Nu är det klart vilka namn som nominerats till nämnder i Jönköpings kommun. En väl sammansvetsad grupp med både med rutinerade och nya :

  18-12-07 valberedningens förslag till nämnder i Jönköpings kommun