Tack för förtroendet!

Efter valet 2022 sitter KD i styre tillsammans med Knivsta.Nu med stöd av SD. Några av våra viktigaste frågor under perioden kommer vara:

  • Trivsamhet i fokus när Knivsta växer
  • En välfärd med kvalitet och trygghet i fokus
  • Stärkt skola och förskola

Bli en del av KD Knivsta

Vi är ett gäng som tycker om att ha trevligt samtidigt som vi hittar lösningar på komplexa utmaningar. Bli gärna en del av vår gemenskap och bidra till en positiv utveckling i Knivsta kommun! Du hittar kontaktuppgifter längre upp på sidan.

Vi brinner för Knivsta

Inför kommande mandatperiod hoppas vi på att få bidra till ett nytt lyhört sätt att leda kommunen. Vi tror att människor själva kan och vill välja hur man vill leva sina liv. Därför ska skatten hållas låg och kommunen ska fokusera sin verksamhet på välfärdens kärna. Att hushålla med invånarnas skattepengar innebär att man avstår från kommunala skrytprojekt och att den kommunala förvaltningen ska vara liten och effektiv. En annan viktig fråga för oss är stadsutvecklingen. Vi vill arbeta för att Knivsta utvecklas till en trygg och trivsam trädgårdsstad. Vi vill inte att kommunen växa snabbare än att både befintliga och nya invånare kan få bra barnomsorg, skola och äldrevård för sin kommunalskatt.

  • Mimmi Westerlund
  • Gruppledare