M, S och C tar makten över byggnadstakten

Valresultatet i Knivsta var tydligt. De partier som ville öka byggnadstakten minskade, och vi som ville ha en försiktigare utbyggnad ökade. Trots detta sitter samma politiker kvar och styr genom ”fempartimajoriteten” – och nu har dom hittat nya sätt att ge sig själva makten över hela detaljplaneprocessen.

– Innan detaljplanerna kommer upp för beslut i Samhällsutvecklingsnämnden har en styrgrupp redan startat upp arbetet och bestämt omfattning samt inriktning på projektet. Till exempel våningsantal och täthet. Nu väljer man att utse KSAU (Kommunstyrelsens arbetsutskott) till den styrgruppen, och där sitter de exploateringsvänliga partierna i majoritet: M, S och C, kommenterar Pontus Lamberg (KD).

– Genom att ta bort beredningen från SUN blir den nämnden mer eller mindre överflödig, allt kommer ändå att avgöras i KSAU. Det är inte att respektera demokratin och den överenskomna organisationen. KD Knivsta anser att uppdraget för utveckling av Knivsta kommun fortsatt måste ligga på SUN.

Fempartimajoriteten misslyckas med sin politiska vilja att förbättra dialogen och transparensen med medborgarna genom att göra på det här sättet. Eller var den ambitionen också bara ett spel för galleriet?

Intresse att lyssna på KD saknades

Skulptur som lyssnar

Innan valrörelsen meddelade KD i Knivsta att vi går till val som eget parti och inte som en del av en allians eftersom vi ville kunna föra fram våra medlemmars ståndpunkter om  lägre byggnadstakt och kritik mot fyrspårsavtalet. Samtidigt siktade vi på ett borgerligt styre.
Läs mer

En borgerlig kraft mot slöseri

Knivsta står inför svåra ekonomiska år. Ett viktigt mål för oss är att bromsa skenande kostnadsökningar i verksamheterna. Vi anser att skattemedlen ska användas förnuftigt samtidigt som kvaliteten på de utförda tjänsterna förbättras.

Läs mer

KD står upp för sina principer

Pontus Lamberg, gruppledare KD Knivsta
Kristdemokraterna i Knivsta gick till val på en ekonomi i balans, satsning på skola, vård och omsorg och en mer förnuftig utbyggnadstakt. Detta löfte har vi hållit och vi kommer nu fortsätta vår linje i samarbete med Liberalerna, utan en massiv skattehöjning.

Läs mer