Våra viktigaste frågor

  • Satsa på skolan
  • Trivsam byggtakt
  • Ökad trygghet

Mer fokus på kärnverksamheterna

I Knivsta har bostadsbyggandet och utformningen av centralorten resulterat i ett ökat missnöje hos invånarna. Man har inte upplevt att estetiska och sociala värden har prioriterats. Detta vill vi ändra på genom att föra in dessa värden igen. Vi anser också att den höga andelen nya barn i kommunen ställer stora krav på skola och barnomsorg – elever ska inte hamna efter i skolan för att det inte finns tillräckliga resurser. Därför vill vi fortsätta satsa på skolan, bland annat med en elevhälsogaranti som ska garantera stöd från första dagen.

Läs mer

Ta steget och bli en av oss!

Bli medlem

Med hjärta för Knivsta

Jag vill ha ett levande Knivsta som präglas av både småstadskaraktär och landsbygd. I centrala Knivsta är vi för att utöka servicen, antalet restauranger och butiker. Utanför stationsområdet vill vi bevara småstadskänslan med vackra hus och trivsamma grönområden. Därför är statens planer på 15000 nya bostäder en dålig idé. Istället vill vi hinna bygga ut servicen, såsom barnomsorg och skolor, enligt den höga efterfrågan som redan finns. Det vi bygger ska vara estetiskt och genomtänkt, så att Knivsta fortsätter utvecklas till en trivsam småstad med höga kvaliteter.

  • Mimmi Westerlund
  • Gruppledare