• Bli medlem och engagera dig i KD Knivsta

    Att engagera sig i ett politiskt parti är både viktigt och givande. Som medlem i KD Knivsta inbjuds du varje månad till ett medlemsmöte där vi diskuterar aktuella politiska frågor. Du får också möjlighet att delta i riks- och distriktsarrangemang.

    Att stödja vår gräsrotsrörelse för att Sverige ska bli ett bättre land att leva i kan bli något av det viktigaste du gör. Det är så mycket som måste förändras till det bättre i Sverige. Så mycket bra som måste förvaltas.

    Medlemsavgiften är 200 kronor per år. Senast ett par dagar efter att vi godkänt din ansökan skickar vi ett e-postmeddelande till dig med information om hur du kan betala avgiften. Varmt välkommen med din medlemsansökan här.