• Våra företrädare mandatperioden 2023-2026

  Är du nyfiken på vilka som företräder Kristdemokraterna i styret under mandatperioden 2023-2026? Här listar vi samtliga förtroendevalda för kommande period. Totalt finns vi representerade i 20 olika nämnder och styrelser, inkl. kommunfullmäktige.

  Kommunfullmäktige

  Mimmi Westerlund Gruppledare
  Thomas Malmer Vice gruppledare
  Oscar Hahne Ledamot
  Synnöve Adell Ersättare
  Björn-Owe Björk Ersättare

  Kommunstyrelsen

  Mimmi Westerlund 1e vice ordförande
  Oscar Hahne Ersättare

  Socialnämnden

  Oscar Hahne Ordförande

  Valberedningen

  Mimmi Westerlund Ordförande

  Valnämnden

  Per Lindström Ordförande

  Utbildningsnämnden

  Mimmi Westerlund 1e vice ordförande

  Samhällsutvecklingsnämnden

  Thomas Malmer 1e vice ordförande

   Bygg- och miljönämnden

  Gunnar Gidlund Ledamot

  Krisledningsnämnden

  Mimmi Westerlund Ledamot

  Östra Sveriges luftvårdsförbund

  Gabriel Virgo Perback Ledamot

  Fyrisåns vattenförbunds årsstämmor

  Gunnar Gidlund Ledamot

  Energikontoret Mälardalen

  Thomas Malmer Ledamot

  Kommunfullmäktiges revisorer

  Rickard Kullander Ledamot

  Norrvattens förbundsfullmäktige

  Oscar Hahne Ersättare

  Knivsta Kommunhus AB

  Mimmi Westerlund 1e vice ordförande

  Knivstavatten AB

  Per Lindström 1e vice ordförande

  Knivstabostäder AB

  Gunnar Gidlund Ersättare

  Kommunfastigheter i Knivsta AB

  Christoffer Orméus Ledamot

  Samordningsförbundet Uppsala län

  Oscar Hahne Ledamot

  Mälardalsrådet

  Mimmi Westerlund Ledamot