• Dina politiker

  Olle Olsson

  • ordförande i KD Munkedal
  • ordförande i barn- och utbildningsnämnden
  • ledamot i kommunfullmäktige

  Rolf Jacobsson

  • gruppledare för KD Munkedal
  • ledamot i kommunfullmäktige och gruppledare
  • ledamot i kommunstyrelsen
  • ledamot i kommunfullmäktiges demokratiberedning

  Nina Andersson

  • kassör i KD Munkedal
  • ledamot i miljönämnden
  • ersättare i välfärdsnämnden
  • ersättare i jävsnämnden

  Fredrik Olsson

  • vice ordförande i KD Munkedal
  • 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige
  • ersättare i kultur- och fritidsnämnden
  • ersättare kommunstyrelsen
  • ersättare i valnämnden
  • ledamot i kommunfullmäktiges beredning för hållbar utveckling
  • ersättare regionfullmäktige
  • ersättare Samordningsförbundet Väst
  • ledamot i Norra Patientnämnden
  • kontakt: fredrik.olsson@kristdemokraterna.se

  Katarina Furufalk

  • ledamot i KD Munkedal
  • ersättare i kommunfullmäktige
  • 1:e vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden

  Sabina Fremark

  • ledamot i KD Munkedal
  • ersättare i kommunfullmäktige
  • ersättare i barn- och utbildningsnämnden
  • ledamot i välfärdsnämnden

  Dina lokala politiker i Kristdemokraterna Munkedal

   

  Från vänster: Olle Olsson, Nina Andersson, Katarina Furufalk, Sabina Fremark och Fredrik Olsson (saknas Rolf Jacobsson)