KD arbetar hårt för att utveckla kommunen - hela kommunen ska leva!

Fredrik Olsson, Olle Olsson, Nina Andersson och Rolf Jacobsson (saknas Katarina Furufalk och Sabina Fremark). Fler på bild under Dina politiker.

VÅRA VIKTIGASTE FRÅGOR

Vårt mål är ett samhälle där friheten att forma sitt eget liv går hand i hand med ansvaret för sin medmänniska. Vi vill bygga ett samhälle som håller samman.

  • Barn och familj
  • Jobb och äldres ekonomi

Försämra inte demokratin i Munkedals kommun

Rolf Jacobsson, gruppledare för KD Munkedal skriver i insändare i Bohusläningen att SD och M vill minska antalet ledamöter i nämnder och styrelser från 11 till 7. De skulle då få styra som de vill men då stänger man ute KD, MP, L och V. Man skulle då gå från mångfald till enfald, hävdar Rolf Jacobsson. Läs hela artikeln nedan.

Vad vill vi Kristdemokrater

KD – för ett friare och varmare samhälle

Vårt mål är ett samhälle där friheten att forma sitt eget liv går hand i hand med ansvaret för sin medmänniska. Vi vill bygga ett samhälle som håller samman. Ingen ska hållas tillbaka och ingen ska lämnas efter.

Läs mer

Var med och påverka Munkedals kommun!

Bli medlem i Kristdemokraterna Munkedal

Politiken ska inte toppstyra!

Jag tycker att politiken och samhället ska byggas underifrån. Politiken ska stödja och ge förutsättningarna – inte styra. Familjen spelar en avgörande roll, det är där vårt samhälles framtid formas. Vi vill ge mer makt till föräldrarna så att de kan ge en bra grund till sina barn. Vi tycker att de själva ska få bestämma över hur de vill göra med föräldraledigheten, barnomsorgen och tiden med barnen. Vänsterregeringen jobbar tvärtom. De vill minska familjens valfrihet och möjlighet till mer tid för barnen. Det säger jag och alla andra kristdemokrater nej till. Vi kommer ta kampen för familjen.

  • Ebba Busch
  • Partiledare, KD