• I kommunen

  Kristdemokraterna i Munkedals kommun vill:

  • Ge samma möjligheter till boende i hela kommunen
  • Att hela kommunen ska leva
  • Utreda möjligheterna för en försäljning av Munkbo

  SKOLAN:

  • Förbättra skolresultaten i hela kommunen genom t.ex. extraundervisning för elever som riskerar att inte klara målen i årskurs 9
  • Ha en väl fungerande skola i varje kommundel: Svarteborg, Sörbygden och Munkedal

  ÄLDREVÅRD:

  • Att alla ska ha närhet till äldreboende och trygghetsboende i varje kommundel: Svarteborg, Sörbygden och Munkedal med trygghet och bra service för äldre
  • Dela upp nuvarande hemtjänst i två delar: en del som utför vård och den andra som utför hemservice t.ex. tvätt och städning. Dessa delar kräver olika kompetenser och bör utföras av den som är utbildad för uppdraget.

  Kristdemokraterna vill bedriva en politik som lyssnar på invånarna, samarbetar kring sakfrågor, för dialog med alla som vill utveckla kommunen och driva konstruktiva frågor som gynnar vår kommun och våra invånare.

  Vad brinner ni för?