Vad vill vi i vår kommun

Föreningsliv & civilsamhälle

Dagligen sker enorma insatser i vår kommuns fantastiska föreningsliv och civilsamhälle. Vi har många människor som engagerar sig på fritiden för att göra livet mer meningsfullt för andra människor – inte minst barn och unga. Civilsamhällets krafter står för insatser som offentligheten inte kan ersätta. I takt med att föreningsengagemanget minskar, framförallt bland tonåringar, så behöver föreningarna stöttning. Vi vill medverka till gynnsammare villkor för föreningarna och hitta nya forum där stöttning och kunskapsutbyte kan ske. Vi är i full gång med att hitta nya former för att möta barn och ungdomar på ”deras arena” bland annat med samverkan med föreningarna. Vi vill nå alla ungdomar – i hela kommunen!

Stad, kransort & landsbygd

Nässjö kommun utgörs av Nässjö stad tillsammans med tätorter och landsbygd. För oss kristdemokrater är det viktigt att det finns möjlighet för goda livsvillkor i hela kommunen. Idag finns antagna dokument om stadskärneutveckling i Nässjö, vi vill även att ett liknande dokument tas fram för resten av kommunen – en strategi för kransort och landsbygd. Vi vill långsiktigt öka attraktivitet, tillväxt och levnadsstandard i hela kommunen och därför vill vi långsiktigt planera hur detta ska ske så att alla beslut som fattas kring kransort och landsbygd sker i enlighet med utvecklingsstrategin. Vi vill växa hållbart!

Skatten & Ekonomin

När Kristdemokraterna tog över makten 2018 så hade Nässjö kommun precis gjort ett rekordstort underskott om 65 miljoner kronor som enligt lagstiftning måste återställas inom tre år. Efter två år av ekonomiskt fokus så kunde vi 2020 konstatera att underskottet var inhämtat. Fortsatt har kommunen en ansträngd ekonomi och tyvärr har vi idag Jönköpings läns högsta kommunalskatt. Vi har en långsiktig ambition att kunna justera den när utrymme ges.

Trygghet

Nässjö har de senaste åren präglats av en allt högre upplevd otrygghet, något vi är ytterst obekväma med. Vi drev hårt frågan om att hitta skälen till detta, vilket resulterade i en stor enkät 2022. Denna påvisar att otryggheten har förflyttats, från bland annat Runneryd, till att gälla de mer centrala delarna av Nässjö. Här sätter vi in åtgärder tillsammans med polis och räddningstjänst, allt för att öka den upplevda tryggheten. Politiken har ansvaret att trygga sina invånare och många av våra svar finner vi på riksdagsnivå där vårt parti driver frågor om strängare straff och fler poliser. För KD i Nässjö är det viktigt att politiken gör det den kan i förebyggande syfte, men också åtgärder när något gått fel. Vi vill också stötta föreningsliv och civilsamhälle, och genom skapandet av ”Enhet Ungdom” 2022 skapar vi en relation med många ungdomar i förebyggande syfte. Kan vi samtidigt erbjuda fler en meningsfull fritid har vi mycket vunnet framöver! Vi tror på våra ungdomar, de är vår framtid!