• Styrelsen KD Nässjö kommun

  Partiavdelningsordförande
  Pernilla Ivarsson, Stensjön

  Vice partiavdelningsordförande
  Annika Karlsson, Flisby

  Ledamöter
  Jane Mainwaring, Nässjö
  Ann-Christin Simonsson, Nässjö
  Mikael Lägermo, Malmbäck
  Kent Karlsson, Nässjö
  Sigvard Karlsson, Flisby
  Magnus Torby, Havsvik
  Siw Damberg, Forserum
  Jessica Hafström, Nässjö
  Andreas Hjälmqvist, Malmbäck