• Styrelsen KD Nässjö kommun

  Partiavdelningsordförande
  Pernilla Mårtensson, Stensjön

  Vice partiavdelningsordförande
  Annika Karlsson, Flisby

  Ledamöter
  Laila Norss, Flisby
  Ann-Christin Simonsson, Nässjö
  Margareta Andersson, Malmbäck
  Helmut Zechel, Nässjö
  Sigvard Karlsson, Flisby
  Birger Ackeby, Anneberg
  Anton Axelsson, Forserum
  Jessica Hafström, Nässjö
  Andreas Hjälmqvist, Malmbäck