• Våra politiker i Nässjö

    Kommunfullmäktige är Nässjö kommuns högst beslutande organ och av kommunfullmäktiges 57 mandat besitter Kristdemokraterna 6.  Utöver kommunfullmäktige finns det flera kommunala nämnder och kommunala bolag med olika ansvarsområden där vi som parti finns representerade med flera ledamöter.

    På Nässjö kommuns hemsida finner du Kristdemokraternas samtliga förtroendevalda, vilka uppdrag vi har och kontaktuppgifter.

    Klicka här för att komma till Kristdemokraternas förtroendevalda!