VÅRA VIKTIGASTE FRÅGOR

Nordanstig är en fantastisk kommun med stora möjligheter att utvecklas. Både inom turism och företagande, men även inom skola och omsorg. Vi vill att alla ska känna sig trygga här, från den yngsta till den äldsta.

  • Barn och familj
  • De äldres trygghet

VAD HÄNDER OM MAN RÖSTAR PÅ KRISTDEMOKRATERNA I KOMMUNVALET?

Vad vill vi Kristdemokrater

KD – för ett friare och varmare samhälle

Vårt mål är ett samhälle där friheten att forma sitt eget liv går hand i hand med ansvaret för sin medmänniska. Vi vill bygga ett samhälle som håller samman. Ingen ska hållas tillbaka och ingen ska lämnas efter.

Läs mer

Vill du också vara med och påverka?

Bli medlem i Kristdemokraterna

Samhället ska byggas underifrån!

Jag tycker att samhället ska byggas underifrån. Det innebär att individer och familjer får bestämma över sina liv och politiken är endast där för att stödja och ge förutsättningar. Familjen är en grundpelare i vårt samhälle och den behöver uppmuntras och stödjas. Familjerna behöver ha makten att bestämma över hur just deras liv ska se ut. Vi vill att de själva ska få bestämma över föräldraledigheten, barnomsorgen och tiden med barnen. Vi kommer ta kampen för familjen!

  • Magdalena Fagerhov
  • Partiavdelningsordförande, KD Nordanstig