• Vår politik i kommunen

  Bättre för barn och familjer
  Trygga familjer ger barn goda förutsättningar att klara livets olika utmaningar. Vi vill familjesäkra politiken, att alla politiska beslut ska analyseras utifrån vilka konsekvenser de får för familjer och nära relationer.

  Vi vill:
  • Förbättra för barn och familjer genom att minska barngruppernas storlek i förskolan och på fritids och öka familjers valfrihet att välja barnomsorg.
  • Införa en barnomsorgspeng även för föräldrar som själva har hand om omsorgen för sina barn.
  • Införa en flexiblare föräldraförsäkring så att barnen får mer tid med sina föräldrar och förbättra stödet till tonårsföräldrar. Vi säger nej till kvotering.

   

  Samling för Nordanstig
  Den samlade oppositionens investeringsplan för ett framtida Nordanstig

  Nordanstig står nu inför många utmaningar. Ekonomin är i botten, antalet invånare blir allt färre och framtiden känns för många väldigt osäker. I detta läge krävs handling, alltså tydliga och konkreta satsningar som kan lyfta oss Nordanstigare ur avgrunden och ge oss de livsförhållanden som vi vill ha och är värda.

  Vi i oppositionen har en plan för Nordanstigs utveckling. Våra satsningar gör att hela kommunen kan gå framåt och att verkligheten blir ljusare. Följ med oss i Samling för Nordanstig – lyssna på oppositionen!

  Nedanstående investeringar är de satsningar som vi planerar att genomföra. Detta ska ske under en period av fem år.

  Hassela
  Kommunala satsningar på Hassela Ski för att säkerställa att kommunens största turist- och fritidsanläggning ska finnas kvar och utvecklas. Dessutom en samordning av förskola och skola så att Arthur Engbergs fortlevnad kan tryggas långsiktigt. (Satsningar på ca 53 miljoner kr)

  Ilsbo
  Upprustning av skola och skolgård så att elever och lärare får en arbetsmiljö där de trivs och utvecklas. (ca 14 miljoner kr)

  Stocka och Strömsbruk
  Förberedelse för en utbyggnad av förskoleverksamheten för att höja attraktiviteten och öka möjligheterna för inflyttning. (ej kostnadsberäknat)

  Jättendal
  En kommunal satsning på att ställa om Fröstunas skola till ett företagshotell eller ett företagarcentrum. Vidare vill vi skapa förutsättningar för etablerandet av en Grön mack längs E4:n, projektera för pendlingsnära bostäder samt fortsätta satsningarna på turistnäringen i Mellanfjärden. (ej kostnadsberäknat)

  Harmånger
  En helt ny Bringsta-skola med utrymme för en ungdomsgård, samt ett trygghetsboende i toppklass. (ca 33 miljoner kr.)

  Gnarp
  En ny förskola, en ishockeyhall, studentlägenheter samt trygghetsboende i toppklass. (44 miljoner kr)

  Bergsjö
  Nytt särskilt boende, allaktivitetshall, ny skolbyggnad, upprustning av Bergsjögården och trygghetsboende i toppklass (75 miljoner)

  Men, kan en då fråga sig, har vi råd? Kommunen är ju som bekant på ruinens brant, och nuvarande majoritet sparar redan på föreningsbidrag, städning och badplatser; hur kan det då finnas utrymme för satsningar på över 200 miljoner kronor?

  Jo, ungefär så här är det. De rivningar och försäljningar som kommunen nu genomför, skapar en grundplåt och ett utrymme för att bygga nytt för drygt 100 miljoner (främst genom besparingar i underhåll och drift). Utöver detta tänker vi oss en lånefinansiering på 200 miljoner. Sammantaget ger det en investeringsplan med ordentliga muskler, tillräcklig även för nya satsningar, eftersom hela 81 miljoner ännu inte är öronmärkta.

  Alla dessa investeringar, med undantag för satsningen på Hassela Ski, ska i förlängningen betala sig själva genom minskade drifts- och underhållskostnader. Satsningen på Hassela Ski är en investering i form av lån som ska återbetalas över 10 år. De pengarna kan sedan användas till nya satsningar i kommunen.

  Vi i oppositionen har alltså en positiv plan för framtiden. Vi är övertygade om att kommunen måste satsa för att kunna spara och investera för att kunna gå framåt. Följ med oss i Samling för Nordanstig – rösta på oppositionen!

  Samling för Nordanstig består av Kristdemokraterna, Moderaterna, Liberalerna och Vänsterpartiet.