• Vår partiavdelning

    Ordförande: Magdalena Fagerhov

    Vice Ordförande: Patric Jonsson

    Sekreterare: Ethel Engberg

    Ledamöter: Eva Åkerblom, Victor Gbadegbe, Siv Bergström

    Ersättare: Ann-Christine Frisk Berglund, Jakob Ceder, Gunnel Wallin, Ethel Engberg