• A-Ö

  A-Ö
  Här nedan listas nämnder, fullmäktige och grupper följt av vilka politiker vi har på dessa poster.

  Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden: Eva-Britt Sjöberg e-post och Justin Hakizimana

  Byggnad- och miljöskyddsnämnden: Tomas Tekmen e-post och Anders Drottja e-post

  Distriktsstyrelsen KD i Östergötland: Eva-Britt Sjöberg e-post, Niclas Clarén e-post och Eva Moberg e-post

  Kdu: Samuel Holm e-post
  Kommunalråd: Eva- Britt Sjöberg e-post
  Kommunfullmäktige: Eva-Britt Sjöberg, Niclas Clarén e-post, Isa Isa e-post, Tomas Tekmen e-post och Jenny Lisiderius e-post samt Elvira Wibeck e-post, Mattias Hubner e-post och Eva Moberg e-post.

  Kommunfullmäktiges valberedning: Niclas Clarén e-post
  Kommunstyrelsen: Eva-Britt Sjöberg e-post
  Kommunala pensionärsrådet: Erik Tingberg e-post
  Kommunala rådet för funktionshindersfrågor: Niclas Clarén e-post
  Kultur- och fritidsnämnden: Eva Moberg e-post

  Louis de Geer och Kongress AB: Samuel Wibeck

  Nodra AB: Niclas Clarén e-post
  Norrköpings Airport AB: Jenny Lisiderius e-post
  Norra Staden Fastighetsutveckling AB: Gunnar Nilsson e-post
  Nämndeman: Ingrid Lindwall, Ingemar Bagler och Ebbe Ericsson

  Ordförande partiavdelningen: Niclas Clarén e-post

  Politisk sekreterare: Elvira Wibeck e-post

  Regionfullmäktige: Elvira Wibeck e-post, ersättare Anna Broman Butler e-post
  Rådhus AB: Eva-Britt Sjöberg e-post

  Samhällsplaneringsnämnden: Jenny Lisiderius e-post
  Socialnämnden: Isa Isa e-post,

  Tekniska nämnden: Anna Bäck e-post

  Utbildningsnämnden: Claes Nilsson

  Valberedningen: Ordförande Elvira Wibeck e-post, Malin Hansson e-post, Isa Isa e-post och Anders Drottja e-post
  Vice Ordförande i partiavdelningen: Tomas Tekmen e-post
  Vård- och omsorgsnämnden: Erik Tingberg e-post och Mattias Hubner e-post