• Förtroendevalda 2018-2022

  Här nedan listas nämnder:

  Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden: Eva-Britt Sjöberg (orförande) e-post

  Byggnad- och miljöskyddsnämnden: Tomas Tekmen e-post och Anders Drottja e-post

  Samhällsplaneringsnämnden: Jenny Lisiderius e-post

  Socialnämnden: Ulla Lundström

  Tekniska nämnden: Anna Bäck e-post

  Utbildningsnämnden: Claes Nilsson

  Vård- och omsorgsnämnden: Erik Tingberg e-post och Simone Öhrn e-post 

  Politiska organisationer lokalt:

  Distriktsstyrelsen KD i Östergötland: Eva-Britt Sjöberg e-post, Niclas Clarén e-post och Eva Moberg e-post

  Regionfullmäktige: Jenny Lisiderius e-post, ersättare Anna Broman Butler e-post

  Valberedningen: Ordförande Isa Isa e-post, Niclas Clarén e-post, och Anders Drottja e-post

  KDU Östergötland: Parnian Bahador

  Politiska representanter:

  Kommunalråd: Eva- Britt Sjöberg e-post

  Kommunfullmäktige: Eva-Britt Sjöberg, Niclas Clarén e-post, Isa Isa e-post, Tomas Tekmen e-post och Jenny Lisiderius e-post samt Linda Ahlgrimmer e-post, Mattias Hubner e-post

  Kommunfullmäktiges valberedning: Niclas Clarén e-post

  Kommunstyrelsen: Eva-Britt Sjöberg e-post

  Kommunala pensionärsrådet: Erik Tingberg e-post

  Kommunala rådet för funktionshindersfrågor: Isa Isa e-post

  Kultur- och fritidsnämnden: Eva Moberg e-post

  Nämndeman: Ingrid Lindwall, Ingemar Bagler och Ebbe Ericsson

  Ordförande partiavdelningen: Tomas Tekmen e-post

  Vice Ordförande i partiavdelningen: Jenny Lisiderius e-post

  Politisk sekreterare: Simone Öhrn e-post

  Politiska representanter i kommunala bolag:

  Louis de Geer och Kongress AB: Mattias Hubner e-post

  Nodra AB: Niclas Clarén e-post

  Norrköpings Airport AB: Jenny Lisiderius e-post

  Norra Staden Fastighetsutveckling AB: Gunnar Nilsson e-post

  Rådhus AB: Eva-Britt Sjöberg e-post