• Förtroendevalda 2018-2022

  Här nedan listas nämnder:

  Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden: Eva-Britt Sjöberg (orförande) e-post

  Byggnad- och miljöskyddsnämnden: Tomas Tekmen (förste vice ordförande)  e-post och Anders Drottja (ersättare) e-post

  Samhällsplaneringsnämnden: Jenny Lisiderius (ledamot) e-post

  Socialnämnden: Ulla Lundström (ledamot) e-post

  Kultur- och fritidsnämden: Eva Moberg (ledamot) e-post

  Tekniska nämnden: Anna Bäck e-post

  Utbildningsnämnden: Claes Nilsson (ledamot) e-post och Jonathan Stillman (ersättare) e-post

  Vård- och omsorgsnämnden: Erik Tingberg (förste vice ordförande) e-post och Simone Öhrn (ersättare) e-post 

   

  Politiska organisationer lokalt:

  Distriktsstyrelsen KD i Östergötland: Eva-Britt Sjöberg e-post, Niclas Clarén e-post och Eva Moberg e-post

  Regionfullmäktige: Jenny Lisiderius e-post, ersättare Anna Broman Butler e-post

  Valberedningen: Jenny Lisiderius (sammankallande) e-post och Eva Moberg (ledamot) e-post

  KD-K Östergötland: Eva-Britt Sjöberg (kassör) e-post

  KDU Östergötland: Parnian Bahador (ordförande)

   

  Politiska representanter:

  Kommunalråd: Eva- Britt Sjöberg e-post

  Ordförande partiavdelningen: Tomas Tekmen e-post

  Vice Ordförande i partiavdelningen: Jenny Lisiderius e-post

  Politisk sekreterare: Simone Öhrn e-post

  Kommunfullmäktige: Eva-Britt Sjöberg, Niclas Clarén e-post, Isa Isa e-post, Tomas Tekmen e-post och Jenny Lisiderius e-post , Linda Ahlgrimmer e-post, Erik Tingberg  e-post och Mattias Hubner  e-post 

  Kommunfullmäktiges valberedning: Isa Isa e-post

  Kommunstyrelsen: Eva-Britt Sjöberg e-post

  Kommunala pensionärsrådet: Erik Tingberg e-post

  Kommunala rådet för funktionshindersfrågor: Niclas Clarén e-post

  Nämndeman: Ebbe Ericsson, Anna Swärd, Nils-Olof Nilsson och Jonathan Stillman

   

  Politiska representanter i kommunala bolag:

  Rådhus AB: Eva-Britt Sjöberg e-post

  Louis de Geer och Kongress AB: Mattias Hubner e-post

  Nodra AB: Niclas Clarén e-post

  Norrköpings Airport AB: Jenny Lisiderius e-post

  Norra Staden Fastighetsutveckling AB: Gunnar Nilsson e-post