• Lös LSS-haveriet Hallengren

    Debattartikel av Jimmy Loord

    ”Det måste återigen vara ett grundläggande behov att få hjälp att andas när halsen proppas igen av slem, eller att äta via en sond när man inte kan äta själv.”

    Först vill jag rikta ett grattis till Lena Hallengren. Det är såklart roligt för hela länet att en av ”våra” nu innehar en ministerpost.

    Det är dock ett digert arbete som väntar. De senaste åren har vi med vånda sett hur LSS nedmonterats och många har mer eller mindre fått s...