• Dina politiker

  Nedan följer namnen på våra representanter i kommunfullmäktige och de olika nämnderna under mandatperioden 2019-2022. Om du har frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta våra förtroendevalda inom det område som din fråga/synpunkt gäller.

  Kommunfullmäktige
  Martina Lindqvist (1:e vice ordförande)
  Jan Utbult
  Henrik Karlsson
  Martina Kjellqvist
  Claes Sandros
  Isak Strömblad
  Eva Wallin
  Robertho Settergren
  Fredrik Gustavsson
  Michael Sjögren
  Anna Bertrandsson
  Emil Beijer (ersättare)
  Hans Wickstrand (ersättare)
  Anette Zälter (ersättare)
  Henrik Börjesson (ersättare)
  Erica Tengroth (ersättare)
  Åke Nyström (ersättare)

  Kommunstyrelsen
  Jan Utbult (ordförande)
  Henrik Karlsson
  Martina Kjellqvist
  Hans Wickstrand (ersättare)
  Eva Wallin (ersättare)
  Isak Strömblad (ersättare)

  Barn- och utbildningsnämnden
  Eva Wallin (ordförande)
  Claes Sandros
  Michael Sjögren
  Isak Samuelsson (ersättare)
  Wilma Olsson (ersättare)

  Socialnämnden
  Martina Lindqvist (1:e vice ordförande)
  Jan-Eric Bäck
  Carina Wallhult (ersättare)
  Emil Beijer (ersättare)

  Bygg- och miljönämnden
  Hans Wickstrand (1:e vice ordförande)
  Erica Tengroth
  Henrik Börjesson (ersättare)
  Isak Strömblad (ersättare)

  Öckerö Fastighets AB
  Robertho Settergren
  Fredrik Gustavsson

  Öckerö Rederi AB
  Bertil Börjesson (ordförande)
  Bengt Lardmo

  Revisionen
  Anne-Lie Sundling (vice ordförande)

  Valnämnden
  Johan Hamnebo (vice ordförande)
  Martina Lindqvist (ersättare)

  Arvodesberedningen
  Michael Sjögren (ordförande)
  Martina Lindqvist (ersättare)