• Dina politiker

  Nedan följer namnen på våra representanter i kommunfullmäktige och de olika nämnderna under mandatperioden 2019-2022. Om du har frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta våra förtroendevalda inom det område som din fråga/synpunkt gäller.

  Kommunfullmäktige
  Martina Lindqvist (1:e vice ordförande)
  Jan Utbult
  Henrik Karlsson
  Isak Strömblad
  Eva Wallin
  Robertho Settergren
  Fredrik Gustavsson
  Michael Sjögren
  Anna Bertrandsson
  Emil Beijer
  Hans Wickstrand
  Anette Zälter (ersättare)
  Henrik Börjesson (ersättare)
  Erica Tengroth (ersättare)
  Åke Nyström (ersättare)
  Håkan Olsson (ersättare)
  Christina Sundström (ersättare)

  Kommunstyrelsen
  Jan Utbult (ordförande)
  Eva Wallin
  Henrik Karlsson
  Hans Wickstrand (ersättare)
  Carina Wallhult (ersättare)
  Isak Strömblad (ersättare)

  Barn- och utbildningsnämnden
  Eva Wallin (ordförande)
  Emil Beijer
  Michael Sjögren
  Caroline Jörnestrand (ersättare)
  Wilma Olsson (ersättare)

  Socialnämnden
  Martina Lindqvist (1:e vice ordförande)
  Jan-Eric Bäck
  Carina Wallhult (ersättare)
  Maja Östling (ersättare)

  Bygg- och miljönämnden
  Hans Wickstrand (1:e vice ordförande)
  Erica Tengroth
  Henrik Börjesson (ersättare)
  Isak Strömblad (ersättare)

  Öckerö Fastighets AB
  Robertho Settergren
  Fredrik Gustavsson

  Öckerö Rederi AB
  Bertil Börjesson (ordförande)
  Johan Hamnebo

  Revisionen
  Anne-Lie Sundling (vice ordförande)

  Valnämnden
  Johan Hamnebo (vice ordförande)
  Martina Lindqvist (ersättare)

  Arvodesberedningen
  Michael Sjögren (ordförande)
  Martina Lindqvist (ersättare)