• Styrelsen

  Styrelsen i partiavdelningen väljs av avdelningens årsmöte, vanligtvis en gång per år.

  Styrelsens uppdrag

  • Leda lokalavdelningens verksamheter
  • Sköta lokalavdelningens ekonomi och medlemsavgifter
  • Förbereda årsmötet
  • Verkställa årsmötets beslut
  • Verka för att fler blir medlemmar
  • Driva valrörelser
  • Nominera kandidater till kommunfullmäktigeval

  Styrelsens medlemmar

  Eva Wallin
  Ordförande
  Telefon: 070-323 35 23
  E-post: eva.wallin@kristdemokraterna.se

  Jan Utbult
  Vice ordförande
  Telefon: 070-483 81 88
  E-post: jan.utbult@kristdemokraterna.se

  Lars Henriksson
  Ledamot och kassör

  Martina Lindqvist
  Ledamot

  Claes Sandros
  Ledamot

  Henrik Karlsson
  Ledamot

  Henrik Börjesson
  Ledamot

  Martina Kjellqvist
  Ledamot

  Isak Strömblad
  Ledamot

  Erica Tengroth
  Ersättare

  Roland Utbult
  Ersättare

  Carina Wallhult
  Ersättare

  Wilma Olsson
  Ersättare

  Anne-Lie Sundling
  Ersättare