• Styrelsen

  Styrelsen i partiavdelningen väljs av avdelningens årsmöte, vanligtvis en gång per år.

  Styrelsens uppdrag

  • Leda lokalavdelningens verksamheter
  • Sköta lokalavdelningens ekonomi och medlemsavgifter
  • Förbereda årsmötet
  • Verkställa årsmötets beslut
  • Verka för att fler blir medlemmar
  • Driva valrörelser
  • Nominera kandidater till kommunfullmäktigeval

  Styrelsens medlemmar 2022

  Eva Wallin
  Ordförande
  Telefon: 070-323 35 23
  E-post: eva.wallin@kristdemokraterna.se

  Jan Utbult
  Vice ordförande
  Telefon: 070-483 81 88
  E-post: jan.utbult@kristdemokraterna.se

  Henrik Börjesson
  Ledamot

  Dan Eliasson
  Ledamot

  Lars Henriksson
  Ledamot och kassör

  Henrik Karlsson
  Ledamot

  Martina Lindqvist
  Ledamot

  Annika Mauléon
  Ledamot

  Isak Strömblad
  Ledamot

  Jan-Eric Bäck
  Ersättare

  Wilma Olsson
  Ersättare

  Anne-Lie Sundling
  Ersättare

  Roland Utbult
  Ersättare

  Carina Wallhult
  Ersättare