• Vad vi har åstadkommit

  Under mandatperioden 2018-2022 har Kristdemokraterna i Örkelljunga åstadkommit och arbetat för följande:

  • På vårt initiativ har det beslutats om att pedagogisk omsorg ska införas i Örkelljunga kommun och därmed har familjers valfrihet inom barnomsorgen ökat.
  • Vi har lagt en motion om att Solgården i Skånes Fagerhult ska bli ett modernt äldreboende.
  • På vårt initiativ har det införts ett vaccinkrav vid nyanställningar i vården för att skydda våra äldre och vårdtagare.
  • Vi har lagt en motion om att kommunen ska ordna fram en plats för våra motorintresserade ungdomar att träffas på.
  • På vårt initiativ har det införts narkotikakontroller med hund på kommunens skolor efter skoldagens slut.
  • Vi har lagt en motion om trygghetsskapande åtgärder och ökat samarbete med LP beträffande parkbänksproblematiken i centrala Örkelljunga.
  • Vi har bidragit till att kommunen kunnat undvika höjd skatt genom att bedriva en ekonomiskt ansvarsfull verksamhet. På så sätt har vi skapat goda förutsättningar för ekonomiskt sämre tider.
  • Vi har bidragit till att öronmärka pengar i arbetet mot psykiska ohälsa bland barn och unga.
  • Vi har varit drivande i frågan om renovering av Södergården till ett modernt äldreboende
  • Vi har bidragit till försäljning av mark för företags- och industrietableringar i kommunen
  • Vi har bidragit till att Engens gamla fabrikslokaler rivs för att skapa möjligheter till nybyggnation och ett attraktivare centrum i Örkelljunga
  • Vi har bidragit till att pengar kunnat öronmärkas för renovering av föreningslokalerna på Junexvallen i Skånes Fagerhult
  • Vi har arbetat för att färdigställa frågan om fiberdragning i kommunen som vi varit med och initierat år 2016
  • Vi har verkat för en utbyggnad av Kungsskolan istället för att uppföra en helt ny skola med allt vad det innebär till mycket stora investerings- och driftskostnader.
  • Vi har verkat för att förskolor och fritids ska hålla öppet även i Skånes Fagerhult under sommarsemestern.
  • Vi har arbetat gentemot våra regionpolitiker för att insatstiderna för ambulansen avsevärt ska minskas.
  • Vi har varit med och skapat förutsättningar för byggnation av ett trygghetsboende i Örkelljunga.