Vad vill vi Kristdemokrater

Följ oss på Facebook!

På initiativ av KD Örkelljunga kommer Solgården i Skånes Fagerhult på sikt iordningställas till ett modernt och funktionellt särskilt boende.Vi Kristdemokrater vill verka för en levande landsbygd och skapa trygghet för våra äldre. Därför anser vi att det är viktigt för kommunen att på sikt etablera ett kommunalt äldreboende i Skånes Fagerhult. Vi tror att en ökad tillgänglighet i form av ett särskilt boende kan öka tryggheten för de äldre som önskar bo i Skånes Fagerhult och deras anhöriga. På sikt hoppas vi även att det ska kunna generera ett flertal arbetstillfällen till en bygd som drabbats hårt av företagsnedläggningar. Under de närmsta två åren kommer Solgården att behöva användas till korttidsboende och växelvård under tiden för ombyggnationen av Södergården i Örkelljunga. Efter att KD Örkelljunga tagit initiativet så beslutade kommunfullmäktige att Solgården därefter kommer ställas i ordning till ett modernt och funktionellt särskilt boende. Läs gärna mer om vårt arbete på wp.kristdemokraterna.se/orkelljunga/ ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 months ago

Kristdemokraterna i Örkelljungas omslagsfoto ... See MoreSee Less
View on Facebook
Kristdemokraterna i Örkelljunga vill införa krav på vaccination mot Covid-19 vid nyanställningar inom kommunal vård- och äldreomsorg för att skydda våra vårdtagare.Vi har ett ansvar gentemot våra äldre och andra vårdtagare som vårdas inom äldreomsorgen och på våra kommunala vårdinrättningar. De människor som vårdas har inte möjlighet att bestämma vem det är som ska vårda dem. Våra vårdtagare tillhör även gruppen av människor som löper större risk för att drabbas av allvarliga konsekvenser om de insjuknar i Covid-19. Motståndskraften, även efter vaccination, är lägre. Vår vårdpersonal har gjort ett fantastiskt arbete under pandemin och vi vet att majoriteten av alla dem som arbetar med omvårdnad tagit sitt samhällsansvar och vaccinerat sig om de har kunnat. KD anser att vi som politiker behöver göra vad vi kan för att minimera risken att en vårdtagare insjuknar.För att skydda våra äldre och andra vårdtagare i kommunal omsorg har därför KD Örkelljunga lämnat in ett initiativ till kommunstyrelsen där vi vill att det ska införas ett krav på vaccination mot Covid-19 vid nyanställningar på kommunala vårdinrättningar och inom kommunal äldreomsorg. Vi vill även att Örkelljunga kommun ska verka för att ovaccinerad personal som har en anställning där det förekommer omvårdnadsarbete ska vaccineras om så är möjligt. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Ajajaj, det där var inte sant, Socialdemokraterna.Man kan inte, som S här gör, påstå att KD, M och SD vill att den som är sjuk eller har en funktionsnedsättning ska få betala mer i skatt än idag. Det är inte sant, helt enkelt, det är en lögn.✔️ Skattesänkning i vår budget för någon med garantinivå i sjuk- och aktivitetserättning: ca 10 000 kr om året.✔️ Skattesänkning i vår budget för någon som har motsvarande arbetsinkomst: 1300 kr om året.Gå med i KD!KD.nu/blimedlem ... See MoreSee Less
View on Facebook
KD ÖKAR REJÄLT I DN/IPSOS! NU 6 PROCENT!KD ökar med två procentenheter och landar på 6 procent i DN/Ipsos novembermätning. Det innebär att vi kristdemokrater är dubbelt så stora jämfört med samma mätning vid den här tiden förra mandatperioden. 6 procent är en mycket fin mellanvalssiffra för KD. Det är heller inte sällsynt att vi hinner dubblas fram till valdagen. Det är en resa du gärna får dela med oss. Vi behöver fler sådana som Dig.Ur djupet av vårt hjärta vill vi tacka alla er som stödjer oss i sådana här undersökningar och sedan på valdagen. Det är så betydelsefullt!Gå med i KD!KD.nu/blimedlemLäs mer om undersökningen i DN:KD.nu/dnipsos2111 ... See MoreSee Less
View on Facebook
Oavsett var i landet du bor ska du ha tillgång till högkvalitativ vård i tid. Den mest avgörande reformen för detta är att avskaffa regionernas sjukhusansvar och få EN nationell styrning av vården istället för 21 olika. För att alla - i hela landet - ska få tillgång till högkvalitativ vård i tid krävs ett ökat statligt ansvarstagande för vårdens organisation. Vi har drivit den här frågan länge och det har gett oss ett grundmurat förtroende i vårdfrågorna.Vi vill börja redan nu med att inrätta en nationell vårdförmedling. Den nationella vårdförmedlingen skulle hjälpa patienter som väntat längre än vårdgarantins 90 dagar att hitta ledig vårdplats var som helst i hela landet. Det är ytterligare ett steg i rätt riktning för en vård- och omsorg att lita på.Gå med i KD!KD.nu/blimedlem ... See MoreSee Less
View on Facebook
Fastighetsskatt är helt fel”Internet never forgets” - Internet glömmer aldrig. I september 2014 var Magdalena Andersson hårt pressad om ifall Socialdemokraterna skulle återinföra fastighetsskatten. Hon skrädde inte orden, hon kallade det en vilseledande skrämselkampanj. Sedan dess har rösterna återigen höjts inom Socialdemokraterna att återinföra fastighetsskatten. En gång Sveriges mest hatade skatt som tvingade människor från hus och hem. Vi hoppas att Magdalena Andersson förnyar sitt löfte. KD är en hemförsäkring. Det var vi som avskaffade fastighetsskatten och vi vägrar att återinföra den igen. Vi vet att nationalekonomer älskar skatten, eftersom den är en så säker skattebas, hus står ju där de står. Men för oss kristdemokrater handlar det inte om hus eller fastigheter. För oss handlar det om någons hem. Det är djupt rotat i våra grundvärderingar att du ska ha rätt till ett tryggt boende. En av de viktigaste grundtryggheterna. Därför säger vi blankt NEJ till en ny fastighetsskatt. När röster höjs till höger och vänster om att införa en ny fastighetsskatt - då står vi benhårt på din sida - vi skyddar ditt hem.Gå med i KD! Se det som ett tillägg till hemförsäkringen.KD.nu/blimedlem ... See MoreSee Less
View on Facebook
KD Örkelljunga vill skapa en samlingspunkt för motorintresserade ungdomarVi i KD anser att det är viktigt att satsa på våra ungdomar i kommunen och erbjuda en plats där man kan vårda och utveckla sina intressen. För närvarande finns det inte någon anpassad plats för motorintresserade ungdomar att träffas på.I april detta året lämnade därför KD in en motion där vi efterfrågade en utredning beträffande möjligheterna att etablera ett motorområde där ungdomar kan träffas med sina fordon och umgås. Klippans och Perstorps kommun har startat ett projekt i form av föreningsverksamhet där Polisen angett att man vill forma verksamheten tillsammans med ungdomarna och kunna erbjuda olika temakvällar med utbildning i exempelvis ljud, lackering och sjukvård. Vi i KD ansåg därför det som rimligt att även Örkelljunga kommun undersöker möjligheterna för att kunna delta i detta projekt. Motionen fick bifall av kommunfullmäktige.Vi väntar därför med spänning på utredningens resultat. Läs gärna mer om vårt arbete på wp.kristdemokraterna.se/orkelljunga/ ... See MoreSee Less
View on Facebook
Viktigt att betona…Orkar du läsa en längre och resonerande text? I ett samtalsklimat som präglas av ytlighet och korta budskap, för att nå stressade människor i farten, vill vi presentera oss själva på djupet - vår syn på kriminalitet. Ett politiskt område som lätt avskrivs som populism, men är allt annat än det.KD är inget utopiskt parti. Istället för ett blint mål om det perfekta samhället, långt in i framtiden, agerar vi utifrån goda värderingar som rättesnöre och daglig vägledning. Målet är ett samhälle som håller ihop, ett Sverige som fungerar.Många känner djup olust och otrygghet, både inför tung brottslighet och den omfattande småbrottslighet som kryper allt lägre ner i åldrarna och blir allt grövre. Den grundsynen är djupt rotad i våra värderingar. Inte bara i de kristdemokratiska värderingarna. Så här känner vi nog lite till mans.Vi måste ha en en rättvis rättspolitik i det här landet. Vår judisk-kristna människosyn leder oss att tänka att människan till sin natur är rationell och medveten om sig själv. Hon är en person. Detta ger henne frihet och kapacitet att välja mellan ont och gott. Som person är hon moraliskt ansvarig för sina egna handlingar. Människovärdet ger henne rättigheter och av ansvaret följer skyldigheter.Rättvisebalansen rubbas när någon begår ett brott och handlar orätt. Då måste det offentliga skipa rättvisa och återställa balansen så långt det är möjligt. Om det inte sker, om brottsligheten får lov att ta övertaget, då kan man inte längre säga att Sverige fungerar. Vi kristdemokrater tror att många vill att Sverige ska fungera. Att de viktigaste funktionerna i samhället, som de flesta av oss håller kära, ska börja fungera igen och att folk därutöver, i mångt och mycket, ska kunna bli saliga på sin egen fason och styras allt mindre av politiken.Rättvisa, skuld, upprättelse och moral har i decennier varit åsidosatta områden i svensk rättspolitik. Andra intressen har fått stå i centrum, men även en verklighetsfrämmande rättsfilosofi har fått styra. Det har börjat ändras under de senaste åren. Inte minst på grund av Kristdemokraternas tydlighet.Det är inga hårda värderingar som ligger bakom. Tvärtom. Att värna omsorgen om den utsatta och svaga har alltid varit en drivkraft för Kristdemokraterna, oavsett om det handlar om vård, äldreomsorg, eller kriminalitet. Vad är en annan människa värd? Inte mycket, i våldsverkarnas ögon. Det finns en nihilism bland många brottslingar, där ingenting är heligt. Den normupplösning som banat väg för brottsligheten måste vändas.När brottsligheten förändras behöver också lagen ändras så att skyddet för medborgaren blir starkare. Vi måste bygga ut polisen och skärpa straffen. Men lagändringar är inte nog. Vi måste också förstärka den grundläggande människosyn som återupprättar det okränkbara människovärdet. Gå med i KD! KD.nu/blimedlem ... See MoreSee Less
View on Facebook
Situationen i Sverige är oerhört allvarlig. Det grova och dödliga våldet och gängens till synes ostoppbara framfart är det absolut svåraste samhällsproblemet vi har att bekämpa. I nuläget saknar Sverige de verktyg som behövs. Sveriges brottsbalk är föråldrad och bygger på felaktiga föreställningar om brottslighet. Därför släpper Kristdemokraterna nu ett nytt kriminalpolitiskt handlingsprogram med 88 punkter som tar ut kursen mot en ny brottsbalk med en total omläggning av svensk kriminalpolitik.Den som begått ett grovt brott förtjänar ett hårt straff, för att rättvisa ska skipas. Det är först då som skulden sonas. Ett långt fängelsestraff innebär också att den dömda får tid att rehabiliteras, vilket är svårt med för korta straff.För oss är det även självklart att det är brottsoffrets perspektiv som ska väga tyngst. Det är brottsoffret som har kränkts och som behöver upprättelse. Brottsoffer förtjänar att skyddas. Den som sitter i fängelse kan inte begå nya brott. Det är därför viktigt att spärra in tongivande personer i kriminella gäng. De måste försvinna från gatan för att den ska bli säker för laglydiga människor igen. Kristdemokraterna vill därför avskaffa presumtionen mot fängelse, höja lägsta och högsta möjliga fängelsestraffet och göra stora reformer när det gäller mängd- och ungdomsrabatten. Vi vill också skärpa straffen för vapenbrott.Alla inser att det kommer krävas en mängd insatser under mycket lång tid för att vända den synnerligen allvarliga situationen i Sverige. Kriminaliteten måste både bekämpas och förebyggas.Ta kriminaliteten på allvar - gå med i KD.KD.nu/blimedlemLäs hela vårt kriminalpolitiska handlingsprogram här:kristdemokraterna.se/krimprogram ... See MoreSee Less
View on Facebook
Läs mer

Politiken ska inte toppstyra!

Jag tycker att politiken och samhället ska byggas underifrån. Politiken ska stödja och ge förutsättningarna – inte styra. Familjen spelar en avgörande roll, det är där vårt samhälles framtid formas. Vi vill ge mer makt till föräldrarna så att de kan ge en bra grund till sina barn. Vi tycker att de själva ska få bestämma över hur de vill göra med föräldraledigheten, barnomsorgen och tiden med barnen. Vänsterregeringen jobbar tvärtom. De vill minska familjens valfrihet och möjlighet till mer tid för barnen. Det säger jag och alla andra kristdemokrater nej till. Vi kommer ta kampen för familjen.

  • Ebba Busch Thor
  • Partiledare, KD