Vad vill vi Kristdemokrater

Följ oss på Facebook!

Till Utbildningsnämndens sammanträde idag hade KD lagt ett förslag om att förskola/fritids skulle hålla öppet i Skånes Fagerhult under semesterveckorna. Tyvärr fick vi inte det stöd vi behövde för att få igenom förslaget. Vi i KD vill verka för en levande landsbygd och det innebär att vi måste vara beredda att axla lite högre kostnader för att kunna erbjuda denna form av service även i kommunens ytterkanter. Skånes Fagerhult är kommunens näst största ort och ur ett kommunalt perspektiv så ligger den långt från centralorten Örkelljunga. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Grattis alla mammor på mors dag! Idag hyllar vi alla mammor. Mamma är en titel som en del vill ta bort ur det svenska språket. Men den person som bär den titeln är i de flesta fall fullständigt livsavgörande för den person som är beroende av henne och kallas hennes barn. Vi älskar våra mammor! ... See MoreSee Less
View on Facebook
Vi har lämnat in en motion där vi vill att Örkelljunga kommun ska utreda om man kan erbjuda motorintresserade ungdomar en plats att träffas på. I nuläget träffas man inne i centrum på parkeringar och områden som inte är framtagna för ändamålet. Kristdemokraterna ser fördelarna med att kunna tillhandahålla ett lättillgängligt motorområde för dessa ungdomar.Det är dags att vi politiker uppmärksammar kommunens motorintresserade ungdomar och erbjuder en mötesplats där de kan träffas med sina fordon och umgås på. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Vi har lämnat in en motion där vi vill att man ska påbörja arbetet med att iordningställa Solgården i Skånes Fagerhult till ett modernt och funktionellt särskilt boende. Solgården har sedan i slutet av 00-talet stått outnyttjad för boende. Huset är utvändigt i bra skick. Nödvändigt underhåll har gjorts, och ett helt nytt värmesystem med bergvärme har installerats. Dock krävs en större ombyggnation och renovering invändigtDe äldre i Skånes Fagerhult som har behov av särskilt boende kan fortfarande önska att komma till det privata boendet Solberga/Solhaga i Skånes Fagerhult, där Örkelljunga kommun har ett avtal om sex platser. Övriga med behov av särskilt boende från Skånes Fagerhult erbjuds plats på Södergården och Tallgården. Det har för många varit en god lösning, men vi tror att det är viktigt med ett kommunalt äldreboende i Skånes Fagerhult, där närheten till anförvanter skapar trygghet för de äldre, både för dem som får plats på äldreboendet och för dem som bor på orten. Det kan vara en trygghet för de äldre, att återfå ett särskilt boende i Skånes Fagerhult. Detta ger också ett flertal arbetstillfällen till en bygd som har drabbats hårt av företagsnedläggningar. Det är viktigt att det sker kommunala satsningar i Skånes Fagerhult.Vi kristdemokrater tror också att en satsning på särskilt boendeplatser i Skånes Fagerhult ger ett bra tillskott för framtiden för att säkerställa tillgången av platser i Örkelljunga kommun. Miljöbelastningen vid en reinvestering blir betydligt mindre än vid nybyggnation. Kristdemokraterna yrkar därför att kommunfullmäktige beslutarAtt påbörja arbetet med att iordningsställa Solgården i Skånes Fagerhult till ett modernt och funktionellt särskilt boende.Kristdemokraternas fullmäktigegrupp ... See MoreSee Less
View on Facebook
Nu blir det totalrenovering av Södergården när alliansens förslag gick igenom! 2010 motionerade KD för en översyn av våra äldreboenden. Efter flera nybyggnadsförslag som blivit allt för dyra behåller vi Södergårdens skal men gör nyskick på insidan. Miljömässigt, hög kvalité för äldre och personal samt 80 miljoner billigare än alternativen. Detta blir bra - även om resan hit tagit tid. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Läs mer

Politiken ska inte toppstyra!

Jag tycker att politiken och samhället ska byggas underifrån. Politiken ska stödja och ge förutsättningarna – inte styra. Familjen spelar en avgörande roll, det är där vårt samhälles framtid formas. Vi vill ge mer makt till föräldrarna så att de kan ge en bra grund till sina barn. Vi tycker att de själva ska få bestämma över hur de vill göra med föräldraledigheten, barnomsorgen och tiden med barnen. Vänsterregeringen jobbar tvärtom. De vill minska familjens valfrihet och möjlighet till mer tid för barnen. Det säger jag och alla andra kristdemokrater nej till. Vi kommer ta kampen för familjen.

  • Ebba Busch Thor
  • Partiledare, KD