Kristdemokraterna i Örkelljunga

Följ oss på Facebook!

”Vi vill verka för en levande landsbygd! Vi kämpar för en levande landsbygd och det innebär att vi måste vara beredda att axla lite högre kostnader för att kunna erbjuda service även utanför Örkelljunga tätort. Det ska vara ekonomiskt hållbart att leva, bo och verka utanför tätorterna.”Gunnar Edvardsson, 1:a på KD Örkelljungas valsedel. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Vi kommer i alla lägen ta strid mot familjefientliga förslag!Vi är emot kvotering av föräldraförsäkringen och anser att föräldrarna själva är de som bäst kan fatta beslut om tid med sina barn. Nej till kvotering!Vi kristdemokrater vill istället ge familjerna möjlighet att få ihop livspusslet. Det ska finnas möjlighet att få mer tid med barnen och att forma sin egen vardag. Här är några av Kristdemokraternas förslag på förbättringar för familjer:🔹 En helt fri och flexibel föräldraförsäkring, där föräldrar kan överlåta dagar till varandra eller till närstående som mormor eller bonuspappa🔹 ALLA föräldrapenningdagar ska kunna användas som dubbeldagar🔹 Höj pensionsavsättningarna till föräldrar som är hemma med sina barn så att inte den som är hemma drabbas genom lägre pension.🔹 Förstärkt inkomstskydd och förbättrad rätt till tjänstledighet🔹 Barngrupperna ska minskas genom ett tak för hur stora grupperna i förskolan får vara.🔹 Föräldrar med barn under 18 år ska få jobbskatteavdrag på 500kr/månad och förälder ... See MoreSee Less
View on Facebook
Allt yngre barn rekryteras in i de kriminella gängen. Samtidigt har inte minst Påskkravallerna och protesterna mot Socialtjänsten visat att det finns ett agg hos många föräldrar i utsatta områden mot svenska myndigheter.Detta agg förs vidare till barnen.Föräldraansvaret måste stärkas i Sverige. Kapabla föräldrar behöver göra allt i sin makt för att styra sina barn bort från en kriminell bana, och för de som inte vill eller klarar av detta behöver samhället kliva in och visa att det finns ett alternativ.🔹 Vi vill att det ska finnas en polis knuten till varje skola, så att eleverna får en bra förebild som bekämpar brott och räddar liv.🔹 För att motverka att barn utnyttjas för att utföra brott i äldre gängmedlemmars ställe måste samhällets reaktioner bli tydligare och kraftfullare. Därför bör en domstolsliknande nämnd – en barnbrottsnämnd – inrättas.🔹 Skolornas brottsförebyggande arbete kan också ske i form av "blåljussatsningar". Syftet med den typen av satsningar ska vara att skapa förtroende mellan barn och blåljusmyndigheterna.🔹 Straffen för den som rekryterar unga in i kriminalitet måste vara högt, liksom för den högst upp i näringskedjan hos gängen.❓Vad tycker du? ... See MoreSee Less
View on Facebook
Varje dag anmäls 27 våldtäkter. Det visar på en stor värderingskris i Sverige. Samhället behöver nu stå emot och visa vad som är rätt och fel. Exempelvis är straffen för vålds- och sexualbrott idag alldeles för låga. Förövarna kommer ut för fort och Socialdemokraterna berättar att svenska fängelser är fulla, vilket gör att en kvinna riskerar att möta sin förövare på stan. Det är något djupt moraliskt fel med detta.Kristdemokraterna vill:🔹 Införa kemisk kastrering som krav för villkorlig frigivning för återfallsförbrytare.🔹 Ge livstidsstraff för grov våldtäkt mot barn.🔹 Höj straffet för grov våldtäkt till mellan 10 och 25 år.🔹 Cirka 30 procent av de intagna på svenska fängelser är utländska medborgare. Vi vill att utlänningar som döms för brott i Sverige som regel ska avtjäna sitt straff i sina hemländer.🔹 Utvisning bör komma ifråga oftare för personer som söker asyl i Sverige och begår brott, särskilt angeläget vid våldsbrott, sexualbrott, hedersrelaterade brott eller hatbrott. Dessa bör få avslag på asylansökan och snabb avvisning ur landet. ... See MoreSee Less
View on Facebook
En av statens grunduppgifter är att se till att medborgarna är trygga. Man ska kunna lita på att polisen kommer när man larmar. Vi vill se fler poliser, och de ska ha resurser att förebygga, förhindra och beivra brott. När människor utsätts för våldsbrott, rån, sexuella trakasserier eller inbrott i sitt hem måste rättsväsendet agera. Och vi ska alltid stå på brottsoffrets sida.Gå med i KD!KD.nu/blimedlem ... See MoreSee Less
View on Facebook
Straffen för vålds- och sexualbrott är för låga. En man som har begått sexbrott mot 42 olika barn dömdes igår till 7 års fängelse. Det är två månader per barn.Detta vill Kristdemokraterna göra:🔹 Kemisk kastrering som krav för villkorlig frigivning för återfallsförbrytare.🔹 Livsstidsstraff för grov våldtäkt mot barn.🔹 Höj straffet för grov våldtäkt till mellan 10 och 25 år. ... See MoreSee Less
View on Facebook
I SVT Novus undersökning ökar KD till 6,7 procentenheter. Fina siffror inför sommaren. Det är fullt rimligt; vi prioriterar vården, brottsligheten och frågor som ligger många väljare nära hjärtat då det blivit dyrt att vara svensk, som bränslepriser och energipriser. ... See MoreSee Less
View on Facebook
När KD talar om hjärtlandet provocerar det många. Varför är det så tror du? Vi vill att hela Sverige ska fungera. Det ska vara möjligt att leva både i och utanför de stora städerna. Oavsett var vi bor så måste vi kunna få vård när vi är sjuka, tanka bilen, betala elen och få hjälp av polisen. De här resonemangen samlar vi under begreppet ”hjärtlandet”. De stora delar av landet som ofta glöms bort vid politiska beslut. Hjärtlandet är inte bara en semesterplats. Det är en levande, företagsam del av Sverige. Målet för vår politik är det gemensamma bästa. Det innebär att hela Sverige ska fungera.💙Sänk skatten och minska iblandningen av biodrivmedel så att bränslepriserna sjunker rejält.💙Sverige behöver sina jordbruk och sina gröna näringar för att öka självförsörjningsgraden.💙Polisen måste få möjlighet att stoppa stöldligorna. Skärp straffen för inbrott till minst ett år fängelse.💙Vi vill se fler poliser på landsbygden för att motverka långa utryckningstider.💙Fixa svenska vägar, inte minst för att kunna undvika hastighetssänkningar.💙Öka tillgängligheten till vård på landsbygden genom exempelvis ambulerande vårdcentraler.Gå med i KD!KD.nu/blimedlem ... See MoreSee Less
View on Facebook
KD Örkelljunga önskar alla en Glad midsommar! 🇸🇪☀️ ... See MoreSee Less
View on Facebook
Vårdplatserna har blivit allt färre i Sverige under lång tid, trots att folkmängden ökat och att vi lever allt längre. Det handlar inte om “sängar” som det ibland talas om, utan oftast om antalet sjuksköterskor. Det är nämligen antalet sjuksköterskor som avgör huruvida en patient får plats eller inte.Vårdköerna och problemen i vården kommer inte lösas av sig själv. Det hjälper heller inte att bara ösa pengar på problemen. I stället krävs politisk mod och handlingskraft. Vi är redo att genomföra århundradets sjukvårdsreform. Det kanske känns obekvämt för vissa partier, men Kristdemokraterna är redo. Vi vill skala bort de politiska mellanlager som tynger sjukvården och låta staten ta över huvudansvaret för sjukvården.Sverige förtjänar bättre. Alla patienter som hamnar i kläm och den personal som slits ut i ett föråldrat system, de förtjänar bättre.Gå med i KD!KD.nu/blimedlem ... See MoreSee Less
View on Facebook
Läs mer

Politiken ska inte toppstyra!

Jag tycker att politiken och samhället ska byggas underifrån. Politiken ska stödja och ge förutsättningarna – inte styra. Familjen spelar en avgörande roll, det är där vårt samhälles framtid formas. Vi vill ge mer makt till föräldrarna så att de kan ge en bra grund till sina barn. Vi tycker att de själva ska få bestämma över hur de vill göra med föräldraledigheten, barnomsorgen och tiden med barnen. Vänsterregeringen jobbar tvärtom. De vill minska familjens valfrihet och möjlighet till mer tid för barnen. Det säger jag och alla andra kristdemokrater nej till. Vi kommer ta kampen för familjen.

  • Ebba Busch Thor
  • Partiledare, KD