Följ oss på Facebook!

View on Facebook
Gå och rösta idag! Den här valrörelsen har du fått höra två ord upprepas från Kristdemokraterna: Gränser och frihet. EU måste fokusera på det som bara EU kan hantera. Låta de beslut som du kan ta vid ditt köksbord, inte hamna vid Bryssels skrivbord. För att bevara ett starkt stöd för EU, behöver vi se till att EU lyckas med sitt kärnuppdrag och låter bli annat. Annars förlorar vi vår frihet och äventyrar Europas fred. Idag är en röst på Kristdemokraterna en röst för gränser och frihet. En röst för Sverige och en röst för EU i en svår tid. Är du fortfarande osäker? Läs mer om Kristdemokraternas EU-politik på hemsidan. ... See MoreSee Less
View on Facebook
WOW! KD RAKETÖKAR!Inför valdagen ökar Kristdemokraterna rejält i opinionen. 6,7% i SVT och 8,5% i SKOP, trenden är tydlig och svenska folket visar återigen sitt stöd till Kristdemokratin! 💙💪 ... See MoreSee Less
View on Facebook
Nu levererar vi på ytterligare ett vallöfte! Nu blir Sverige lite mer som Europa och erbjuder äntligen möjligheten att njuta av vingårdarna och mikrobryggerier på plats och hemma, utan att behöva hänvisas vidare till Systembolaget. Nu har Kristdemokraterna och regeringen presenterat ett förslag för hur gårdsförsäljning kan bli möjlig. Vilket vi vill ska generera fler jobb inom besöksnäringen. Förslaget innebär ett lyft för den svenska besöksnäringen då försäljning i anslutning till tillverkning eller odling nu blir möjligt: ▪️Alla dryckesslag omfattas ▪️Det handlar om småskalig produktion ▪️Tillstånd behöver sökas för att kunna bedriva gårdsförsäljning ▪️Det krävs ingen egen produktion eller odling av råvaror för öl, cider eller sprit. Vintillverkare ska odla sina egna druvor ▪️Begränsningar i hur mycket man få handla med från besöket finns - Jag är glad över att detta förslag är presenterat och tror att det kommer gynna besöksupplevelsen runt om i Sverige. KD har drivit igenom det här löftet, vilket är något som varken Alliansen eller Socialdemokraterna klarade av att göra. Vi är därför extra glada att kunna presentera detta idag, säger Ebba Busch. I och med detta får vi på plats en reform som diskuterats och utretts under lång tid och som kommer att få stor betydelse för besöksnäringen - samtidigt som Systembolagets monopol värnas. - Efter intensivt arbete har vi nu ett förslag som möjliggör småskalig och hantverksmässig gårdsförsäljning av alkoholdrycker, samtidigt som Systembolagets monopol värnas. Det är en efterlängtad reform!, säger Jakob Forssmed som presenterade förslaget idag.Mer om förslaget via länken i kommentarerna. ... See MoreSee Less
View on Facebook
KDs skånska toppkandidat Martin Hallanderintervjuades nyligen i Sveriges radio inför det stundande valet. Martin var tydligen med att bönderna och landsbygden är oerhört viktiga och att Europa ska göra det enklare för dem, inte svårare! Lyssna på hela intervjun via länken i kommentarerna. ... See MoreSee Less
View on Facebook
✍🏼 Alf Svensson och Lars Adaktusson skriver om valet och varför du bör rösta på Alice och Kristdemokraterna i EU-valet:Det är lätt hänt att EU trivialiseras eller demoniseras. Men det är klokt att fundera över hur vår kontinent skulle sett ut eller tett sig idag om EU inte hade funnits. Hade Europas länder förmått samla sig för Ukrainas skull om de inte redan hade varit förenade i en union med upparbetade beslutsprocesser och mötesfora för stats- och regeringschefer, utrikes- och försvarsminister? Om EU inte hade funnits, hur hade då Europas svar blivit gentemot Putin? Vi har båda haft förmånen att sitta i Europaparlamentet. Inför det stundande valet ser vi hur behovet av EU är starkare än på länge. Nog för att EU prövades under eurokrisen, följderna av den arabiska våren med flyktingkrisen, annekteringen av Krim och Brexit. Vi vet av egen erfarenhet hur argument stöttes och blöttes i Europaparlamentet när dessa kriser var aktuella, och vi vill inte förminska nämnda händelser, men envar torde medge att det hot som Europa nu möter är den största utmaningen som EU ställts inför sedan unionens tillkomst. Dessvärre är det alltför sällan som strykan med EU framhålles. I stället är det alltför ofta som Bryssel blir ett lättanvänt skällsord eller en byråkratisk koloss som inhemska politiker kan gömma sig bakom när ett beslut kritiseras. Men vi svenskar är liksom 26 andra europeiska folk representerade av våra folkvalda politiker i Europaparlamentet. I ministerrådet sitter statsråd som är verksamma i varsina nationella regeringar och i EU-kommissionen återfinnes personer som blivit utsedda av sina regeringar. Denna verklighet, och de beslutsprocesser som ligger bakom EU-direktiv, skulle kunna framhållas på ett bättre sätt av svenska journalister. Nu är kunskapsnivån låg och det är en fara! När förståelsen för EU saknas finns inte heller förutsättningarna till att förklara och vad unionen gör. Grundtanken bakom EU behöver framhållas. Freden var det övergripande målet för Robert Schumann, Alcide de Gasperi och Konrad Adenauer. Dessa tre kristdemokratiska statsmän hade alla upplevt andra världskrigets fasor. De stod bokstavligen i ett sönderslaget Europa när de tog sig an utmaningen att skapa en överstatlig gemenskap, den euroepiska kol- och stålgemenskapen, som skulle hantera de tillgångar som var grunden för en militär upprustning. Syftet var att förhindra nya krig mellan ärkerivalerna Tyskland och Frankrike. Detta uppdrag har varit framgångsrikt. Men när det totalitära Ryssland har fört Europa in i ett nytt krigsskede behöver vi påminna oss om vad Konrad Adenauer sa: ”Du kan helt enkelt inte prata med en totalitär stat som du skulle göra med en kär, god bror. En totalitär stat förstår bara en sak: den lyssnar bara om motparten som den talar med också har makt. Och Europa måste förvärva denna makt.” EU kan ges mandat som ger unionen makt. Men ett sådant mandat tarvar en folklig förankring och det allmänna stödet uppnås av politiker som tror på EU och som kan opinionsbilda för sin sak. Alice Teodorescu Måwe, Kristdemokraternas första namn, är den kandidat som är bäst lämpad för denna uppgift. Hon vet av egen erfarenhet skillnaden mellan diktatur och demokrati – mellan förtryck och frihet. Som opinionsbildare är Alice Teodorescu Måwe en av Sveriges främsta och hon vet att det vi nu står inför är en kamp om vilka värderingar som ska vara dominerande. Det är nämligen inte bara ett revanschistiskt Ryssland som kräver att EU kan visa handlingskraft och motståndsförmåga. Det finns även inre utmaningar. I land efter land syns en tilltagande antisemitism som hotar det judiska livet i Europa. Under perioden 7 oktober till 31 december 2023 anmäldes i Sverige fem gånger fler hatbrott med antisemitiska motiv jämfört med samma period föregående år. Under de tre månaderna efter konfliktens början, registrerades lika många antisemitiska incidenter i Frankrike som sammanlagt under de tre föregående åren. I Tyskland visar en studie att var tredje judisk församling blivit utsatt för antisemitiska attacker efter den 7 oktober. Vi har upprepade gånger tagit strid mot antisemitismen. När denna hatets hydra nu reser sig igen – starkare än på länge – då behövs det politiker som fortsätter värderingskampen. Alice Teodorescu Måwe har under denna valrörelse profilerat sig som den främste tillskyndaren av judiskt liv i Europa och i staten Israel. Freden och friheten kan inte tas för given. I en tid som denna är Alice Teodorescu Måwe den stridbara rösten som behövs för att visa på EU:s kärnuppdrag och vår rekommendation är att du röstar på henne. Alf SvenssonEuropaparlamentariker 2009-2014 Lars AdaktussonEuropaparlamentariker 2014-2018 ... See MoreSee Less
View on Facebook
Idag står vi på torget i Örkelljunga och utanför Ica i Skånes Fagerhult mellan 10-13. Kom gärna förbi! ... See MoreSee Less
View on Facebook
Vi kristdemokrater kommer i EU att kämpa för att makten över den svenska skogen ska återtas till Sverige. Både för våra markägares, jobbens och tillväxtens skull. Detta skriver Alice Teodorescu offentlig, toppnamn i EU-valet tillsammans med Eric Ericsson, skånsk kandidat i EU-valet i Norra Skåne. Den svenska skogen, och i viss mån även den finska, är unik i Europa. Skogsnäringen står för tio procent av Sveriges totala varuexport. Vi är världens fjärde största exportör av massa, papper och sågade trävaror och 70 procent av Sveriges yta är täckt av skog. Så ser det inte ut i resten av Europa – och därför fungerar lagar som på EU-nivå reglerar skogsbruket väldigt dåligt i svensk kontext.Att den svenska skogspolitiken bör bestämmas i Sverige och inte i EU är en principiell fråga, det är en fråga om äganderätten. Men det är också en ekonomisk fråga. De partier som avser att fortsätta rösta för att Sverige ska bli hela Europas nationalpark är skyldiga de svenska medborgarna ett svar: Vilka miljarder från välfärden är de beredda att offra? För det blir resultatet när vi inte sätter en gräns för Bryssels makt över den svenska skogen. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Foton från Kristdemokraternas inlägg ... See MoreSee Less
View on Facebook
Läs mer

Politiken ska inte toppstyra!

Jag tycker att politiken och samhället ska byggas underifrån. Politiken ska stödja och ge förutsättningarna – inte styra. Familjen spelar en avgörande roll, det är där vårt samhälles framtid formas. Vi vill ge mer makt till föräldrarna så att de kan ge en bra grund till sina barn. Vi tycker att de själva ska få bestämma över hur de vill göra med föräldraledigheten, barnomsorgen och tiden med barnen. Vänsterregeringen jobbar tvärtom. De vill minska familjens valfrihet och möjlighet till mer tid för barnen. Det säger jag och alla andra kristdemokrater nej till. Vi kommer ta kampen för familjen.

  • Ebba Busch Thor
  • Partiledare, KD