• Vår politik i kommunen

  Redo att höja pensionerna

  Äldre förtjänar en trygg och värdig pensionstid. Kristdemokraterna vill sänka skatten för alla pensionärer, och även för äldre som vill fortsätta jobba. Vi vill också införa en trygghetsersättning för äldre som har haft ett särskilt slitigt arbetsliv och som inte bedöms kunna arbeta under de få år de har kvar till pensionering.

  Högre bostadstillägg för pensionärer (BTP)

  Kristdemokraterna har drivit på reformer för att förbättra ekonomin för de pensionärer som har de lägsta inkomsterna genom höjning av garantipensionen och en höjning av taket i bostadstillägget. Vi vill dock göra mer. Vi vill höja taket i bostadstillägget.

  Skattelättnad för äldre som arbetar

  Idag får den som fyllt 65 år men fortfarande arbetar ett fördubblat jobbskatteavdrag, något Kristdemokraterna varit med och infört. För att ytterligare förstärka äldres ekonomi vill vi även ge de som är 69 år eller äldre som fortsätter att arbeta ytterligare en skattelättnad, utöver det redan förhöjda jobbskatteavdraget.

  Minskade skillnader på mäns och kvinnors pensioner

  Kristdemokraterna vill även se reformer som minskar skillnaderna mellan mäns och kvinnors pensioner. För att kompensera kvinnors lägre pensioner – som bland annat är ett resultat av ojämlikhet i lönestrukturen, ett högre uttag av föräldraledighet och färre arbetade timmar när barnen är små – vill vi se en utökning av antalet barnrättsår från fyra till fem samt automatiskt delad premiepension för föräldrar till barn under 12 år. Förutom att det stärker den enskildes ekonomi signalerar det att det är en viktig samhällsinsats att ta hand om sina barn.

  Redo att bekämpa brotten

  En av statens viktigaste grunduppgifter är att se till att medborgarna är trygga. Man ska kunna lita på att polisen kommer när man larmar. Därför vill vi utbilda och anställa fler poliser. Polisen ska ha resurser att förebygga, förhindra och beivra brott. När människor utsätts för våldsbrott, rån, sexuella trakasserier eller inbrott så måste rättsväsendet agera. Och vi ska alltid stå på brottsoffrets sida. Det är det enda rimliga. Ändå är det inte alltid så i Sverige.

  För att förbättra tryggheten vill vi:

  • Förebygga brott genom att stötta familjer. Alla kommuner ska hjälpa föräldrar som behöver stöd.
  • Skärpa straffen. Grova brottslingar ska sitta i fängelse under lång tid så de inte kan begå nya brott.
  • Sverige behöver 10 000 fler poliser. Höj lönen så fler stannar. Avlasta dem så de kan bekämpa brott.
  • Slopa straffrabatterna. Idag finns åldersrabatt, mängdrabatt och många fler. De behöver avskaffas.
  • Slå tillbaka mot den organiserade brottsligheten. Inför anonyma vittnen och preventiv avlyssning.
  • Stoppa stöldligorna. Mellan 50 och 90 procent av allt stöldgods förs utomlands. Stärk tullen och gränskontrollen.
  • Motverka våldsbejakande islamism och hedersbrott.

  Redo att kapa vårdköerna

  Vårdköerna är rekordlånga. De har förvärrats av pandemin, men redan före dess hade de fördubblats under Stefan Löfvens regering. Ett viktigt skäl är att Sveriges vårdsystem är föråldrat. Danmarks vårdsystem är från 2007 och Norges är från 2002. Sveriges är från 1862.

  Istället för 21 olika regioner vill vi införa ett nationellt vårdsystem som våra grannländer redan gjort. Under tiden det sker, vill vi inrätta en nationell vårdförmedning som hjälper människor att få vård i en annan region, om du har väntat för länge i din egen.

  För att förbättra vården vill vi:

  • Låta staten ta över ansvaret för vården. 21 olika regioner fungerar inte längre.
  • Sveriges regering måste tillsätta stora resurser och fokusera på att beta av vårdköerna.
  • Sverige behöver fler vårdplatser. Vi vill införa en ersättning till de sjukhus som klarar målen.
  • Inför en nationell vårdförmedling för att snabbt börja komma tillrätta med vårdköerna.
  • Alla ska ha rätt till en fast läkarkontakt på en namngiven läkare.
  • Flera åtgärder för en förbättrad förlossnings- och eftervård.