Välkommen

 

Dessa frågor tycker vi är extra viktiga i valet 2018:

Ekonomi och skola

  1. Skapa studiero i skolan, med fokus på kunskaper och en god arbetsmiljö för elever och lärare.
  2. Säkra en fortsatt god kommunal ekonomisk hushållning.

Samhällsbyggande

  1. Stoppa Ecoparken: Höghusen vid Ugglumsleden i Sävedalen och bilvägen i Finngösaravinen.
  2. Införa nolltolerans mot potthål på kommunala vägar.
  3. Skapa ökad säkerhet genom att motverka inbrott och annan brottslighet.
  4. Verka för en förbättrad kollektivtrafik i Partille kommun.

Vård- och äldreomsorg

  1. Ge möjlighet till ”provboende” tre månader på äldreboende eller serviceboende.
  2. Garantera alla som fyllt 85 år plats på äldreboende – samt gratis flytthjälp.

 

Läs mer genom att klicka på respektive avdelning uppe i menyn.