• Stabilt Borgerliga med grön profil

    Vi är en grupp av fritidspolitiker som aktivt arbetar för att göra Partille ännu bättre. Tillsammans med övriga partier i Alliansen driver vi en politik som uppmuntrar företagande och individens rätt till egna val.

    Förtäta varsamt med bevarande av områdeskaraktär och gröna ytor. KD stoppade Finngösavägen och höghusen vid Ugglumsleden.

    Skapa studiero i skolan, med fokus på kunskaper och god arbetsmiljö för elever, lärare och övrig personal. Värna rätten att välja skola.

    KD står för en fortsatt god ekonomisk hushållning med prioritet på kommunal kärnverksamhet och invånarnytta.