Valmanifest 2022 – vi tar ansvar

Mer frihet och trygghet

Kristdemokraterna tar ansvar för Sundbyberg. Under flera år av politisk turbulens har vi varit garanten för ett stabilt styre. Sundbyberg har därför kunnat utvecklas. Kristdemokraterna har speciellt ansvarat för äldreomsorgen där vi har sett till att flera nya boenden har byggts, maten har förbättrats, valfrihet har införts i hemtjänsten och våra träffpunkter har utvecklats.

Vi vill fortsätta att ta ansvar för Sundbyberg. En röst på Kristdemokraterna i valet 2022 innebär att varje skattekrona används på mest effektiva sätt och att Du får mer inflytande över Din vardag. Så här vill vi göra:

Frihet för familjen

Staden ska underlätta för familjer i Sundbyberg får mer att bestämma över i vardagen:

 • Inför en barnomsorgspeng på 9000 kronor per månad. Det är cirka 90 procent av stadens kostnad för barnomsorg. Du ska ha möjligheten att vara hemma med ditt barn de första åren. Familjen bestämmer.
 • Stoppa avvecklingen av parkeringsplatserna i Sundbyberg. Många är beroende av bilen och den underlättar det dagliga livet för flera barnfamiljer. Men det blir allt svårare att hitta parkeringsplatser särskilt i centrala Sundbyberg. Vi vill ha parkering med p-skiva i centrum för fler ska kunna handla och äta i centrala i central Sundbyberg.
 • Förskolan framför politiskt korrekta jippon. Vi satsar hellre på barnen än på en ljusdusch på Sundbybergs Torg eller utbyte av Herr Gårman till Fru Gårman vid övergångsställen.
 • Återinför dagmammorna i Sundbyberg. Vi ska underlätta med enklare regler och lokaler för att fler ska kunna bli dagmamma i Sundbyberg. Dagmammor ska inte ha lägre ersättning än förskolor.
 • Fler öppna förskolor i Sundbyberg. Rissne öppna förskola ska få vara kvar.

Frihet för våra äldre

 • Tid för våra äldre inom hemtjänst och på äldreboende. Hellre fler händer i vården än två miljoner på certifieringar. Hellre några minuter extra med människan än krav på ökad dokumentation.
 • Äldreboendegaranti för äldre över 85 år. Den som är över 85 år ska ha rätt att flytta till ett anpassat boende när personen själv bedömer att behovet finns.
 • Ett äldreboende och ett mellanboende i varje stadsdel. Äldreboendet ger möjlighet till omsorg när man inte längre klarar sig själv. Mellanboendet ger dig trygghet när du inte längre vill bo själv men är inte i behov av äldreboendet.
 • Träffpunkterna ska få vara kvar. En aktiv fritid för de äldre behövs för att bryta ensamhetens isolering.
 • Anhörigstödet ska förbättras. Anhörigas stöd till sjuka och vårdbehövande närstående kan inte överskattas. Det är därför av största vikt att de själva får det stöd och den hjälp de behöver av staden.

Trygghet är frihet

 • Trygga barn ger ett tryggt samhälle. Skolans utbildning ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Det ska ske i överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism.
 • Anställ lokala poliser. En ettårig polisutbildning ska kunna komplettera och ersätta de väktare som staden idag anlitar.
 • Förbättrad kameraövervakning. Platser som brott återkommande begås ska bevakas för ökad trygghet.
 • Fram med trygghetsbilen. Med ”fler ögon och öron på stan i Sundbyberg” kan brott förhindras och trygghet skapas.

Livskvalitet

 • Bygg inte mer i Centrala Sundbyberg. Tillväxten i hela staden ska ske i en ansvarsfull och hållbar takt. Livsmiljö och kvalitet framför kvantitet.
 • Liv mellan husen. Vi behöver plats att leva, inte bara att bo. Inga fler grönområden får bebyggas. Förtätningar i Hallonbergen, Ör och Rissne kan vi acceptera om det innebär att stadsdelarna utvecklas och bli mer attraktiva.
 • Nolltolerans mot nedskräpning. Sundbyberg ska vara en ren stad och all nedskräpning och klotter ska vara åtgärdat inom 24 timmar.
 • Utveckla strandpromenaden. Utveckla och gör strandpromenaden tillgänglig med offentliga ytor för avkoppling och serveringar som gärna kan byggas på pålar ut i vattnet.
 • Bra hem för alla. Sundbyberg behöver fler hyresrätter med rimliga hyror.
 • Säkra huset. Återinför inte fastighetsskatten i Sundbyberg.