Bevara parkeringsplatserna i centrala Sundbyberg

Den grönblåa budgeten säkerställer bilisternas trygghet!

 • Vi vill att staden ska tillgodose behovet av parkeringsplatser i centrala Sundbyberg
 • S-C-L styret röstade tyvärr ner vårt förslag

BUDGET 2021

VI VÄRNAR BARNFAMILJERNAS VALFRIHET

 • Säkerställ mer tillgänglig information om pedagogisk omsorg
 • Motverka ofrivillig ensamhet
 • Öka tillgången till trygghetsboenden
 • Utveckla stadens arbete mot våld i nära relationer
 • Bevara parkeringsplatser i centrala Sundbyberg

BUDGET 2020

Vi vill inrätta ett trygghetscentrum i Hallonbergen och höja lärarlönerna

 • Avhopparjour i trygghetscentret
 • Sex miljoner på höjda lärar- och rektorlöner
 • Skolkommission för en långsiktig skolpolitik i Sundbyberg

KRISTDEMOKRATERNAS FRÅGOR I SUNDBYBERG

Vårt mål är ett samhälle där friheten att forma sitt eget liv kombineras med ansvaret för sin medmänniska. Vi vill bygga ett Sundbyberg som håller samman.

 • Frihet för familjen och våra äldre
 • Trygghet och livskvalitet

DET ÄR BÄTTRE ATT SPELA SCHACK ÄN ATT VARA MATT!

Vad vill Kristdemokraterna i Sundbyberg

KD – för ett friare och varmare samhälle

Vårt mål är ett samhälle där friheten att forma sitt eget liv går hand i hand med ansvaret för sin medmänniska. Vi vill bygga ett Sundbyberg som håller samman. Ingen ska hållas tillbaka och ingen ska lämnas efter.

Politiken ska inte toppstyra!

Jag tycker att politiken och samhället ska byggas underifrån. Politiken ska stödja och ge förutsättningarna – inte styra. Familjen spelar en avgörande roll, det är där vårt samhälles framtid formas. Vi vill ge mer makt till föräldrarna så att de kan ge en bra grund till sina barn. Vi tycker att de själva ska få bestämma över hur de vill göra med föräldraledigheten, barnomsorgen och tiden med barnen. Vänsterregeringen jobbar tvärtom. De vill minska familjens valfrihet och möjlighet till mer tid för barnen. Det säger jag och alla andra kristdemokrater nej till. Vi kommer ta kampen för familjen.

 • Ebba Busch Thor
 • Partiledare, KD