• Vår politik

    Varje människa är unik och oersättlig och har samma absoluta och okränkbara värde. Staden Sundbybergs uppdrag är att erbjuda och samordna kommunala tjänster.

    Så långt möjligt ska vi invånare bestämma hur vi vill leva, bo och handla. Stadens uppgift är att hantera och lösa gemensamma problem som sträcker sig utanför den enskildes handlingsutrymme. Att ge våra barn en god utbildning och våra äldre en värdig vård är tydliga exempel på viktiga ansvarsområden för kommunen.

    Staden är inte till för att styra och bestämma hur kommuninvånare ska leva, handla och bo. Staden ska ansvara för de gemensamma problem som kan uppkomma och svara för en effektiv gemensam infrastruktur i vår kommun.