KRISTDEMOKRATERNAS VIKTIGASTE FRÅGOR

Vårt mål är ett samhälle där friheten att forma sitt eget liv går hand i hand med ansvaret för sin medmänniska. Vi vill bygga ett samhälle som håller samman.

  • Barn och familj
  • Jobb och äldres ekonomi

KRISTDEMOKRATERNA AGERAR I SÄKERHETSKRISEN

POLITIK FÖR MÄNNISKAN - HELA LIVET.

Vi vill jobba för en politik som underlättar människors vardag. Vi vill att kommunen ska värna och prioritera sina kärnverksamheter, före dyra skrytprojekt.
Barnomsorg, skolan, äldreomsorg och annan omsorg är grunden och dessa verksamheter måste få de resurser som krävs för att göra vår kommun ännu bättre.
Vi kristdemokraterna vill att hela kommunen ska utvecklas och bli en tryggare och ännu bättre kommun att åldras, leva och växa upp i.

Våra kandidater 2022

Vill du också vara med och påverka?

Bli medlem i Kristdemokraterna

Politiken ska inte toppstyra!

Jag tycker att politiken och samhället ska byggas underifrån. Politiken ska stödja och ge förutsättningarna – inte styra. Familjen spelar en avgörande roll, det är där vårt samhälles framtid formas. Vi vill ge mer makt till föräldrarna så att de kan ge en bra grund till sina barn. Vi tycker att de själva ska få bestämma över hur de vill göra med föräldraledigheten, barnomsorgen och tiden med barnen. Vänsterregeringen jobbar tvärtom. De vill minska familjens valfrihet och möjlighet till mer tid för barnen. Det säger jag och alla andra kristdemokrater nej till. Vi kommer ta kampen för familjen.

  • Ebba Busch Thor
  • Partiledare, KD