• Val 2022

  Människor ska kunna åldras i trygghet och lita på äldreomsorgen.
  Det är inte värdigt att man anses för pigg för att flytta t ex till ett trygghetsboende när man har behov av det. Därför vill vi att alla över 85 år ska garanteras plats i ett anpassat boende när man själv önskar.
  För att det ska bli verklighet behöver vi bygga fler äldreboenden. Vi vill också se mer kontinuitet inom hemtjänsten, du ska kunna känna dig trygg och veta vem som kommer och hjälper dig i ditt egna hem. Äldreomsorgen ska präglas av trygghet, värdighet och delaktighet och ges med en helhetssyn på människan. Ingen offentlig verksamhet kan till fullo tillfredsställa människors behov av gemenskap.
  Därför måste äldreomsorgen samarbeta än mer med anhöriga, föreningar, kyrkor och andra ideella krafter.
  Människor ska också känna sig trygga på andra sätt. Det behövs exempelvis fler poliser generellt i samhället. Men trygghet handlar också om säkra cykel- och promenadstråk och hur vi arbetar med ljussättning i Ulricehamn.
  Detta ställer krav på att kärnverksamheterna prioriteras i kommunens ekonomi.

  Vi vill att människor ska kunna leva och bo i hela vår kommun, och då måste vi skapa förutsättningar för det med exempelvis goda kommunikationer, service och trygghet även utanför centralorten.

  Vi vill bedriva en kommunpolitik som underlättar människors liv, och det tror vi görs bäst när man har makten att själv styra över så mycket som möjligt. En röst på kristdemokraterna ska alltid vara en garanti för en värdig äldreomsorg, en levande landsbygd och en trygg vardag.

  Vi kristdemokrater tror att det är trygga familjer som bygger ett starkt samhälle. Därför kommer vi alltid att prioritera valfrihet och förbättra förutsättningarna för alla familjer. En röst på Kristdemokraterna ska alltid vara en röst för valfrihet och starka familjer. En röst på Kristdemokraterna ska också alltid vara en röst för en värdig och trygg äldreomsorg, en skola där elever och lärare får arbetsro, en barnomsorg med flera valmöjligheter.
  Detta utvecklar hela vår kommun för i Kristdemokraternas Ulricehamn ska hela kommunen leva.