• Vad vill vi?

   Detta är några punkter vi vill jobba för i kommunen:

  • Att införa en äldreboendegaranti för alla över 85 år, bygga fler äldreboenden.
  • En värdig äldreomsorg med mer generös och snabb biståndsbedömning.
  • Vårdserviceteam och kontinuitet i hemtjänsten för en tryggare ålderdom.
  • Mindre barngrupper i förskolan och fler baromsorgsalternativ att välja mellan.
  • Arbetsro för lärare och elever i skolan, införa två-lärarsystem, fler spec. lärare och mer övrig skolpersonal.
  • Att hitta flexibla lösningar för att utveckla skolorna på landsbygden.
  • Att möjliggöra människors vardagspussel i hela kommunen.
  • Inför en barnomsorgspeng för omsorg av ens egna barn i hemmet på 6000 kr/mån och barn mellan 1-3 år. Den ska vara skattepliktg och pensiongrundande.
  • Ett starkt civilsamhälle där föreningar och organisationer får mer ekonomiskt stöd.