• Företrädare i Regionfullmäktige  Björn-Owe Björk


  Regionråd, Gruppledare

  Ordförande i vårdstyrelsen

  Ledamot i Regionstyrelsen

  Ledamot i Regionfullmäktige

  MELLERSTA LISTAN

  Mimmi Westerlund (ord.)

  Frida Björk (ord.)
  Politisk sekreterare
  Vice ordf. i Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden
  Ordförande i Stiftelsen Upplandsmuseet
   
  Anna-Karin Klomp (ord.)
  Ersättare i Sjukhusstyrelsen
  Ledamot i Stiftelsen Leufsta
   
  Anna-Karin Vaz Contreiras (ord.)
  Ordförande i Rådet för delaktighet

  Gunnar Gidlund (ers.)


  Ingvild Segersam (ers.)

  Ledamot i Stiftelsen Biskops Arnö


  Helene Rheindorf Brodin (ers.)

  Ledamot i Stiftelsen Medicinhistoriska museet   Pontus Lamberg (ers.)

  Ersättare i Regionala utvecklingsnämnden


  Alexandra Braf (ers.)

  Ledamot i Sjukhusstyrelsen

  SÖDRA LISTAN

  Anna-Karin Bye (ord.) 

  Ledamot i Regionstyrelsen

   

  Per Elfving (ord.)

  Henrik Lindberg (ers.)

  Ersättare i Sjukhusstyrelsen


  Magnus Nyström (ers.)  Tony Klaesson (ers.)

   

  NORRA LISTAN

  Solange Lahtinen (ord.)

  Ersättare i Regionstyrelsen

  Vice ordf. i Kulturnämnden   Nettan Kihl (ord.)

  Sabina Ståhl (ers.)

  Ersättare i Regionala utvecklingsnämnden   Peter Zoné (ers.)  Ingela Vikander (ers.)