• Företrädare i Region Uppsala

  Björn-Owe Björk, Regionråd
  Gruppledare
  Regionstyrelsen ledamot
  Regionfullmäktige ledamot
  Vårdstyrelsen 2:e vice ordförande

  Mimmi Westerlund
  Regionfullmäktige ledamot, mellersta listan

  Frida Björk
  Politisk sekreterare
  Regionfullmäktige ledamot, mellersta listan
  Stiftelsen Upplandsmuseet ordförande
  Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden ledamot

  Anna-Karin Klomp
  Regionfullmäktige ledamot, mellersta listan
  Sjukhusstyrelsen ersättare
  Stiftelsen Leufsta ledamot

  Anna-Karin Vaz Contreiras
  Regionfullmäktige ledamot, mellersta listan
  Rådet för delaktighet ledamot

  Gunnar Gidlund
  Regionfullmäktige ersättare, mellersta listan

  Ingvild Segersam
  Regionfullmäktige ersättare, mellersta listan
  Stiftelsen Biskops Arnö ledamot

  Helene Rheindorf Brodin
  Regionfullmäktige ersättare, mellersta listan
  Stiftelsen Medicinhistoriska museet ledamot

  Pontus Lamberg
  Regionfullmäktige ersättare, mellersta listan
  Regionala utvecklingsnämnden ledamot

  Alexandra Braf
  Regionfullmäktige ersättare, mellersta listan
  Sjukhusstyrelsen ledamot

  Anna-Karin Bye
  Regionstyrelsen ledamot, södra listan
  Regionfullmäktige ledamot

  Per Elfving
  Regionfullmäktige ledamot, södra listan

  Henrik Lindberg
  Regionfullmäktige ersättare, södra listan
  Patientnämnden ersättare

  Magnus Nyström
  Regionfullmäktige ersättare, södra listan

  Tony Klassen
  Regionfullmäktige ersättare, södra listan

  Solange Lahtinen
  Regionstyrelsen ersättare
  Regionfullmäktige ledamot, norra listan
  Kulturnämnden 2:e vice ordförande

  Nettan Kihl
  Regionfullmäktige ledamot, norra listan

  Sabina Ståhl
  Regionfullmäktige ersättare, norra listan
  Regionala utvecklingsnämnden ersättare

  Peter Zoné
  Regionfullmäktige ersättare, norra listan

  Ingela Vikander
  Regionfullmäktige ersättare, norra listan

  Cecilia Hamenius
  Fastighet- och servicenämnden 2:e vice ordförande

  Ian Wallberg Engblom
  Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden ersättare

  Mattias Nygren
  Viltvårdsförvaltningen ledamot