• Kandidater till regionfullmäktige

  Mellersta valkretsen

  1. Björn-Owe
  Björk
  46, Regionråd
  2. Mimmi
  Westerlund
  29, Regionråd
  3. Frida
  Björk
  46, Sångpedagog
  4. Anna-Karin
  Klomp
  49, Apotekare
  5. Anna-Karin
  Vaz Contreiras
  54, VD
  6. Gunnar
  Gidlund
  73, Hydrolog
  7. Ingvild
  Segersam
  48, Kurator
  8. Sara
  Borgström
  34, Projektledare
  9. Helene
  Rheindorf
  62, Chefsassistent
  10. Pontus
  Lamberg
  30, COO
  11.Alexandra
  Braf
  32, Jurist
  12. Yasmin
  Lundström
  28, Läkare
  13. Camilla
  Amft
  43, Fakultetshandläggare
  14. Oscar
  Hahne
  44, Domkyrkoklockare
  15. Ian
  Engblom Wallberg
  38, Meteorolog
  16. Samuel
  Dalevi
  24, Filosofie studerande
  17. Jan
  Borowiec
  69, Biträdande professor
  18. Sten
  Aleman
  64, Kapten
  19. Lena
  Schläger
  64, Lärare
  20. Egmont
  Mika
  71, Lektor
  21. Anders
  Säll
  62, Egenföretagare
  22. Thomas
  Lundin
  66, Säkerhetschef
  23. Erik
  Wiberg
  69, Universitetsadjunkt
  24. Lars
  Göransson
  72, f d Officer
  25. Elin
  Hemmingsson
  51, Projektledare
  26. Erika
  Hongisto
  42, Studerande
  27. Petter
  Melin
  50, Docent mikrobiologi
  28. Magnus
  Wikberg
  45, Teknologie Doktor
  29. Johan
  Engblom
  41
  30. Iris
  Stigzelius
  73, Distriktsläkare
  31. Göran
  Urdén
  69
  32. Krister
  Ericsson
  44
  33. Magnus
  Andersson
  57, Statsvetare
  34. Evelina
  Solem
  29, Intensivvårdssjuksköterska
  35. Ann
  Gidlund
  72, Pensionär
  36. John
  Fhager
  33, Internationell kordianator
  37. Filip
  Dumanski
  30, Jurist
  38. Alexander
  Palm
  23, Lärarstuderande
  39. Viktoria
  Lautmann
  18, Studerande