• Våra politiker i stadshuset

  Här finner du en sammanställning över Kristdemokraterna i Uppsalas förtroendevalda i kommunfullmäktige. Vid mailkontakt tillämpas modellen namn.efternamn@pol.uppsala.se alternativt namn.efternamn@kristdemokraterna.se. Det går också bra att kontakta vår politiska sekreterare Mimmi Westerlund.

  Ledamöter i Uppsala kommunfullmäktige


  Jonas Segersam, kommunalråd

  • Kommunstyrelsen, ledamot
  • Kommunstyrelsens arbetsutskott, ledamot
  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Styrgrupp för Närvård, ersättare
  • Utbildningsnämnden, 2 vice ordförande
  • Kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott, ersättare
  • Uppsala Stadshus AB, ledamot
  • Landsbygdsberedningen, ledamot
  • Mälardalsrådet, ersättare
  • Krisledningsnämnden, ledamot
  • Kommunala handikapprådet, ledamot 


  Sarah Havneraas

  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kulturnämnden, 2:e vice ordförande
  • Kulturnämndens arbetsutskott, 2:e vice ordförande
  • Kulturnämndens upphandlingsutskott, 2:e vice ordförande
  • Jämställdhetsrådet, 1:e vice ordförande 


  Margit Borgström

  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Äldrenämnden, ledamot
  • Äldrenämndens arbetsutskott, ersättare
  • Uppsala Konsert & Kongress AB, ledamot 


  Eva Moberg

  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunstyrelsen, ersättare
  • Utskott för kommungemensam service, ersättare
  • Arbetsmarknadsnämnden, ledamot
  • Arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott, ersättare
  • Arbetsmarknadsnämndens förstärkta arbetsutskott, ersättare
  • Arbetsmarknadsnämndens upphandlingsutskott, ersättare 


  Evelina Solem

  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Omsorgsnämnden, ledamot
  • Omsorgsnämndens förstärkta arbetsutskott tillika upphandlingsutskott, ledamot
  • Omsorgsnämndens arbetsutskott, ledamot
  • Omsorgsnämndens individutskott, ersättare 


  Mattias Holmström

  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Plan- och byggnadsnämnden, ledamot 


  Christian Hermanson

  • Kommunfullmäktige, ersättare
  • Räddningsnämnden, ledamot 


  Alexander Oscarsson, ersättare

  • Kommunfullmäktige, ersättare
  • Idrotts- och fritidsnämnden, ledamot 


  Leif Boström, ersättare

  • Kommunfullmäktige, ersättare
  • Socialnämnden, ledamot
  • Socialnämndens arbetsutskott, ersättare
  • Socialnämndens individutskott 2, vice ordförande
  • Socialnämndens individutskott 1, ersättare
  • Socialnämndens individutskott sommar, ersättare