• Våra politiker i stadshuset

  Här finner du en sammanställning över Kristdemokraterna i Uppsalas förtroendevalda i kommunfullmäktige. Vid mailkontakt tillämpas modellen namn.efternamn@pol.uppsala.se alternativt namn.efternamn@kristdemokraterna.se. Det går också bra att kontakta vår politiska sekreterare Mimmi Westerlund.

  Ledamöter i Uppsala kommunfullmäktige


  Jonas Segersam
  Kommunfullmäktige, ledamot
  Kommunstyrelsen, ledamot
  Utbildningsnämnden, 2:e vice ordförande
  Landsbygdsberedningen, ledamot


  Sarah Havneraas
  Kommunfullmäktige, ledamot
  Kulturnämnden, 2:e vice ordförande
  Jämställdhetsrådet, 1:e vice ordförande


  Margit Borgström
  Kommunfullmäktige, ledamot
  Äldrenämnden, ledamot
  Uppsala Konsert & Kongress AB, ledamot


  Evelina Solem
  Kommunfullmäktige, ledamot
  Omsorgsnämnden, ledamot


  Eva Moberg
  Kommunfullmäktige, ledamot
  Kommunstyrelsen, ersättare
  Utskott för kommungemensam service, ersättare
  Arbetsmarknadsnämnden, ledamot


  Christian Hermanson
  Kommunfullmäktige, ersättare
  Räddningsnämnden, ledamot


  Alexander Oscarsson, ersättare
  Kommunfullmäktige, ersättare
  Idrotts- och fritidsnämnden, ledamot


  Leif Boström, ersättare
  Kommunfullmäktige, ersättare
  Socialnämnden, ledamot
  Socialnämndens arbetsutskott, ersättare


  Martin Wisell, ersättare
  Kommunfullmäktige, ersättare
  Gatu- och samhällsmiljönämnden, ledamot