• Styrelsen

  Partiavdelningsstyrelsen

  Sedan årsmötet 2022-03-07

  Åsa Hallberg (Ordförande)

  Susanna Tingbratt (Vice Ordförande)

  Arne Olsson

  Kristian Olsson

  Daniel Dalén

  Inga-Lena Tellström