• Vår politik

  Här kan du läsa om vad vi står för och hur vi vill göra för att få ett mänskligare Vårgårda.

  Närmare dig
  Kristdemokraterna kämpar för familjer, äldre och de svaga i samhället. Hjälp och stöd ska finnas när och där det behövs. Vi tror på och arbetar för valfrihet. Du ska ha rätt att bestämma över din vardag. Kommunens egna verksamheter, fritidsgårdar, äldreomsorg mm, ska drivas med hög kvalitet. Det ska märkas att Vårgårda är den goda kommunen.

  Familjen i fokus
  Familjebesluten bör fattas i hemmet, inte av politiker. Du vet vad som är bäst för din familj. Vårdnadsbidraget bör fördubblas till 70 000 kr per år och blir då ett alternativ till traditionell barnomsorg. För ett ännu bättre familjestöd behövs en familjecentral där kommunens insatser samverkar till barnens bästa.

  Bäst i klassen!
  Skolan i Vårgårda ska bli ännu bättre! God utbildning är nödvändig grund för framtida arbete och gott liv. I samverkan med Center of Innovation kan Vårgårda utveckla skolor, kommunala och fristående, till utbildningsresultat som leder till högskola/arbete.

  Integration, en möjlighet
  Språk och jobb är nyckeln till en god integration. Invandrare bör få lära sig svenska och få jobba direkt. Mångfald skapar utveckling och gör Vårgårda bättre.

  Vardagshjältar
  Föreningar är en resurs att räkna med. Ökat stöd till föreningar gynnar alla åldrar