• Vad vi vill i Vårgårda

  Det finns två övergripande mål som KD vill uppnå i årets val till kommunfullmäktige:

  – Att alliansen får fortsatt egen majoritet att leda kommunen även nästa mandatperiod.
  – Att KD får ett ännu större inflytande i alliansen.

  KD vill bl.a. vara tydliga med ekonomiska prioriteringar. Det har man på ett kraftfullt sätt visat den senaste tiden då man vågat ifrågasätta orimligt stora investeringar, t.ex. ombyggnationen av Centrumhuset. Detta med syfte att det skall bli större resurser kvar att fördela till kommunens kärnverksamhet, som skola, äldreomsorg m.m.

  I det kommande valet toppas listan av Arne Olsson. Arne kommer med sin erfarenhet, fortsätta att driva KD:s uppfattning i allianssamarbetet. Vidare kan nämnas att Åsa Hallberg finns med på listan som andranamn. Åsa har varit med tidigare och efter en paus är hon nu redo att kliva in i politiken igen. Det finns även några nya namn som valt att engagera sig för KD i Vårgårdapolitiken. Kristian Olsson är ett nytt namn som vill ge sig in i den politiska hetluften. Vidare finns Hans-Åke Max med på listan. Hans-Åke sitter redan nu, som s.k. opolitisk i kommunfullmäktige och valde för en tid sedan att bli medlem i Kristdemokraterna.
  På listan som Kristdemokraterna går till val med finns en stor bredd med representanter från olika bakgrund, ålder, yrkesverksamhet, kompetens m.m.
  1. Arne Olsson
  2. Åsa Hallberg
  3. Daniel Dalén
  4. Agneta Jansson
  5. Kristian Olsson
  6. Torbjörn Pettersson
  7. Hans-Åke Max
  8. Rikard Martinsson
  9. Inga-Lena Tellström
  10. Kjell Korpås
  11. Fredrik Wigell
  12. Annika Andersson
  13. Håkan Andreasson
  14. Samuel Jansson
  15. Birgitta Eriksson
  16. John Olofsson
  17. Sören Jansson
  18. Ann-Sofie Jonsson
  19. Tage Eriksson
  20. Birger Knutsson
  21. Klas Nordgren

  Hur vill du att Vårgårda ska se ut och fungera? Hör av dig till oss!