• Kommunlista valet 2022


  1. Arne Olsson, 71, Lantbrukare, SIENE


  2. Susanna Tingbratt, 40, Ingenjör, TUMBERG


  3. Daniel Dalén, 44, Egenföretagare, VÅRGÅRDA


  4. Åsa Hallberg, 54, Kvalité och miljöchef, VÅRGÅRDA


  5. Kristian Olsson, 44, Egenföretagare, NÅRUNGA


  6. Anders Fritzon, 45, Marknadsområdeschef, ASKLANDA


  7. Torbjörn Pettersson, 51, Fabrikschef, VÅRGÅRDA


  8. Rikard Martinsson, 49, Verksamhetsledare, VÅRGÅRDA


  9. Hugo Edelgård, 18, Studerande, VÅRGÅRDA


  10. Rebecca Karlsson, 35, Anbudsspecialist, ASKLANDA


  11. Inga-Lena Tellström, 70, f.d. Ekonom, VÅRGÅRDA


  12. Håkan J Sillén, 54, Lantbrukare, FULLESTAD


  13. Bertil Eliasson, 67, Egenföretagare, HORLA


  14. Fredrik Wigell, 44, Tjänsteman, LJURHALLA


  15. Agneta Jansson, 62, Barnsjuksköterska, BERGSTENA


  16. Håkan Andreasson, 41, Egenföretagare, BERGSTENA


  17. Annika Andersson, 47, Bostadsuthyrare, VÅRGÅRDA


  18. Bernt Hägerlöf, 79, f.d. Civilingenjör, KÄRTARED


  19. Berit Andersson, 70, f.d. Ekonom, ORNUNGA


  20. Kjell Korpås, 81, Utbildningskonsult, ORNUNGA


  21. Birgitta Eriksson, 79, f.d. Ekonomibiträde, SKOGSBYGDEN


  22. Christer Andersson, 76, f.d. Lärare, VÅRGÅRDA


  23. Tage Eriksson, 86, Entreprenör, SKOGSBYGDEN


  24. John Olofsson, 54, Maskinoperatör, VÅRGÅRDA


  25. Birger Knutsson, 73, f.d. Polis, BERGSTENA


  26. Josef Tingbratt, 42, IT-projektledare, TUMBERG