• – Karlstad

  1. Erik Nilsson, kommunalråd, Herrhagen
  2. Sara Kihlström, lärare, Marieberg
  3. Mattias J Fröding, gymnasielärare, Hagalund
  4. Dan Kihlström, f.d. riksdagsledamot, Stodene
  5. Marianne Rahm, pensionär, Herrhagen
  6. Johan Lokander, platschef, Skattkärr
  7. Jan Länsberg, gymnasielärare, Norra Kroppkärr
  8. Carina Persson, musiker, Vålberg
  9. Fredrik Roos, lärare, Kronoparken
  10. Jonny Mattsson, överste, Inre hamn
  11. Linda Arvidsson, biomedicinsk analytiker, Stodene
  12. Johannes Linde, brandman, Herrhagen
  13. Stig-Arne Persson, ekonom, Vålberg
  14. Julia Kihlström, elevassistent, Kasernhöjden
  15. Kjell Gillberg, teol. kand, fil. kand., Stockfallet
  16. Ove Ekman, pansarofficer, Tingvallstaden
  17. Madeleine Blom, projektledare, Herrhagen
  18. Ulf Adolfsson, säkerhetschef, Herrhagen
  19. Olle Löfgren, byggentreprenör, Östra Fågelvik
  20. Nawres Taki, student, Kronoparken
  21. Elisabeth Kihlström, landstingsråd, Stodene