• – Hammarö

  1. Kenth Carlsson, 71, Civilingenjör, Lillängen
  2. Petra Weström, 54, Sjuksköterska, Lövnäs
  3. Mathias Wiker, 33, Vaktmästare, Skoghall
  4. Maria Lloyd, 36, Sjuksköterska, Rosenlund
  5. Magnus Erikson, 68, Officer, Rud
  6. Elisabeth Kihlström, 64, Regionråd, St Skagene
  7. Marianne Carlsson, 68, Upphkonsult, Lillängen
  8. David Hellholm, 81, Professor em., Hammar
  9. Dan Kihlström, 65, Fd riksdagsled, St Skagene
  10. Lars Larsson, 73, Officer, Götetorp
  11. Barbro Thelaus, 75, Undersköterska, Edsviken
  12. Anna Joelsson, 52, Distriktssköterska, Götetorp
  13. Susanne Persson, 62, Elevstödjare, Skoghall
  14. Annica Tollén, 55, Marknadsekonom, Nolgård
  15. Mattias Joelsson, 52, Projektledare, Götetorp