Ett Värmland där det är gott att leva

Vårt mål är ett samhälle där friheten att forma sitt eget liv går hand i hand med ansvaret för sin medmänniska. Vi vill bygga ett samhälle som håller samman.

  • Sjukvård
  • Trygghet
  • Infrastruktur
  • Landsbygdsutveckling

 

 

"Ett Värmland där det är gott att leva"

Politiken ska inte toppstyra!

Jag tycker att politiken och samhället ska byggas underifrån. Politiken ska stödja och ge förutsättningarna – inte styra. Familjen spelar en avgörande roll, det är där vårt samhälles framtid formas. Vi vill ge mer makt till föräldrarna så att de kan ge en bra grund till sina barn. Vi tycker att de själva ska få bestämma över hur de vill göra med föräldraledigheten, barnomsorgen och tiden med barnen. Vänsterregeringen jobbar tvärtom. De vill minska familjens valfrihet och möjlighet till mer tid för barnen. Det säger jag och alla andra kristdemokrater nej till. Vi kommer ta kampen för familjen.

  • Ebba Busch Thor
  • Partiledare, KD

Följ oss på sociala medier

4 dagar sedan

Kristdemokraterna i Värmland

- Folkhögskolorna kan bidra till en förbättrad kompetensförsörjning genom att i samarbete med näringslivet hjälpa till med yrkesutbildningar.

Elisabeth Kihlström (KD)
Regionråd & Ordförande, kultur- och bildningsnämndenFolkhögskolor kan bidra till att lösa utmaningar i Värmland

Region Värmlands folkhögskolor ska vara en självklar samarbetspartner för länets samtliga kommuner, arbetsförmedling och näringsliv i arbetet med att höja utbildningsnivån i Värmland.

Folkhögskolornas frihet gör att vi kan ställa om snabbt och möta de utmaningar som samhället står inför. Ett bra exempel på det är när kultur- och bildningsnämnden tog fram förslaget om att Molkoms folkhögskola, Klarälvdalens folkhögskola, Kristinehamns folkhögskola tillsammans starta folkhögskoleverksamhet i Filipstad i samverkan med Filipstad kommun och arbetsförmedlingen. Verksamheten i Filipstad startade hösten 2019 och omfattar 16 platser på allmän kurs för personer som saknar gymnasiebehörighet och ett antal platser på studiemotiverande folkhögskolekurs.

Folkhögskolan är en egen bildnings- och utbildningsform för vuxna, som är relativt fri i sin form i jämförelse med gymnasieskolan och andra utbildningsformer för vuxna. Det unika med folkhögskolan är förmågan att anpassa utbildningen till den enskildes behov för att ge bäst förutsättningar för de studerande.

Det skiljer en del i utbildningsnivå mellan kvinnor och män i Värmland. Pojkar och män halkar efter allt mer och så är det genom hela utbildningskedjan, från grundskola till högre utbildning. De senaste åren har folkhögskolorna i Värmland arbetat med att höja andelen män som studerar på folkhögskolorna. Det har nu gett ett positivt resultat så att det nu studerar flera män än tidigare.

Näringslivet i Värmland efterfrågar arbetskraft inom yrkesinriktad utbildning i flera branscher. Konsekvensen av bristen på utbildad arbetskraft kan försämra tillväxten och samhällsservicen i länet. Folkhögskolorna kan bidra till en förbättrad kompetensförsörjning genom att i samarbete med näringslivet hjälpa till med yrkesutbildningar.

Folkhögskolans pedagogiska idé är att studerande i olika åldrar och varierande livserfarenhet tillsammans studerar för att öka sin bildning. Många är de berättelser om de som kom vilsna till skolan och lämnar den med en stärkt självbild och tydliga mål med sin personliga resa mot vidare utbildning eller arbete.

Elisabeth Kihlström (KD)
Ordförande, kultur- och bildningsnämnden
Ola Persson (C)
Regionråd
... See MoreSee Less

View on Facebook

3 veckor sedan

Kristdemokraterna i Värmland

Tillsammans behöver politiker och föräldrar hjälpas åt för att våra barn ska få en” livskvalitet i världsklass”, precis som Region Värmlands vision säger. Civilsamhället i form av idrotts- och kulturföreningar är otroligt viktiga i det här sammanhanget, skriver Mattias Joelsson, Elisabeth Kihlström och Kenth Carlsson.

Forskning visar att dagens skolbarn riskerar att vara den första generationen som kommer leva kortare än sina föräldrar. Orsakerna till det är inaktivitet, dålig kost och sjukdomar relaterade till övervikt. Barnen rör sig helt enkelt inte tillräcklig i vardagen. Under de åren riskerar de även att grundlägga en livsstil, med för lite fysisk aktivitet, som varar resten av livet.
Trots att många barn är aktiva i organiserad idrott och tränar flera pass i veckan har de flesta problem att komma upp i den rekommenderade dosen på 60 minuters daglig fysisk aktivitet. Världshälsoorganisationen WHO larmade nyligen att 8 av 10 unga rör sig för lite, och att det är ett globalt problem.
Barnen ärver föräldrarnas aktivitetsnivå, men studier visar även att när barnen rör sig mer så spiller det över på föräldrarna och även de blir mer fysiskt aktiva. Win-win! Tillsammans behöver politiker och föräldrar hjälpas åt för att våra barn ska få en” livskvalitet i världsklass”, precis som Region Värmlands vision säger. Civilsamhället i form av idrotts- och kulturföreningar är otroligt viktiga i det här sammanhanget.
För Kristdemokraterna är familjen den viktigaste enheten i samhället och med vår politik vill vi stödja familjen att vara den goda platsen för våra barn att växa upp i. Det betyder också att vi hjälps åt. Politiken gör sin del, men din del som förälder är den allra viktigaste.
Här är några exempel där vi kan hjälpas åt för våra barns skull.
Politiken beslutar om idrott på schemat varje dag i skolan. Föräldrarna uppmuntrar sina barn att delta.
Politiken ser till att det finns säkra gång- och cykelvägar mellan hem och skola och fritidsanläggningar. Föräldrarna uppmuntrar barnen att gå och cykla. Långsiktig gör vi inte barnen någon tjänst genom att skjutsa dem i onödan.
Föregå med gott exempel! Barn gör inte som du säger, de gör som du gör.
Vi politiker tar i alla våra beslut hänsyn till hur beslutet påverkar barn genom en barnkonsekvensanalys.
God kollektivtrafik - politiken lägger till rätta för att du ska kunna åka, och du behöver ta möjligheten där den finns. Promenaden till busshållplatsen ger dig en egen hälsovinst, du är ett gott föredöme för de unga och du bidrar till ett hållbart samhälle.
Kommunen ser till att det finns möjligheter till spontanidrott och vi föräldrar uppmuntrar våra barn att hitta på uteaktiviteter tillsammans.
Föräldrarna tar ansvar för en hälsosam matkultur hemma. Ät middag tillsammans när det är möjligt. Tala väl om skolmaten. Uppmuntra barnen till att smaka på allt, även om du hade problem med det under din skoltid. Det har alltid funnit åsikter om skolmaten, men det är faktiskt näringsriktig mat i skolan.
Alla barn ska ha råd och möjlighet att idrotta. Kristdemokraterna vill införa ett fritidskort, där det finns mer pengar på kortet för familjer med lägst inkomst, för att alla ska kunna delta. Detta är en modell som finns i Norge och fungerar bra. Långsiktigt är detta en investering som betalar sig flera gånger om.
Att bygga ett gott samhälle är ett lagspel och du som förälder är den viktigaste personen i dina barns liv.
Mattias Joelsson (KD)
Kommunalråd på Hammarö
Elisabeth Kihlström (KD)
Regionråd i Region Värmland
Kenth Carlsson (KD)
Ordförande i Friskvården VärmlandTre kristdemokrater från Hammarö skriver idag en debattartikel om folkhälsa i NWT. Mattias Joelsson (kommunalråd), Elisabeth Kihlström, regionråd, och Kenth Carlsson, ordf. Friskvården Värmland.
... See MoreSee Less

View on Facebook

1 månad sedan

Kristdemokraterna i Värmland

🤶❄️ God Jul önskar Elisabeth Kihlström (KD)🎄 ... See MoreSee Less

View on Facebook

1 månad sedan

Kristdemokraterna i Värmland

HÄR FINNS DET KULTUR FÖR ALLA ÅLDRAR! ... See MoreSee Less

View on Facebook
  • Följ oss på sociala medier: