Ett Värmland där det är gott att leva

Vårt mål är ett samhälle där friheten att forma sitt eget liv går hand i hand med ansvaret för sin medmänniska. Vi vill bygga ett samhälle som håller samman.

  • Sjukvård
  • Trygghet
  • Infrastruktur
  • Landsbygdsutveckling

 

 

"Ett Värmland där det är gott att leva"

Politiken ska inte toppstyra!

Jag tycker att politiken och samhället ska byggas underifrån. Politiken ska stödja och ge förutsättningarna – inte styra. Familjen spelar en avgörande roll, det är där vårt samhälles framtid formas. Vi vill ge mer makt till föräldrarna så att de kan ge en bra grund till sina barn. Vi tycker att de själva ska få bestämma över hur de vill göra med föräldraledigheten, barnomsorgen och tiden med barnen. Vänsterregeringen jobbar tvärtom. De vill minska familjens valfrihet och möjlighet till mer tid för barnen. Det säger jag och alla andra kristdemokrater nej till. Vi kommer ta kampen för familjen.

  • Ebba Busch Thor
  • Partiledare, KD

Följ oss på sociala medier

4 dagar sedan

Kristdemokraterna i Värmland

Ekonomiskt överskott efter första året som region
Efter första året som region visar Region Värmlands preliminära ekonomiska resultat för verksamheterna ett överskott på 96,7 miljoner kronor.

– Stort tack till alla medarbetare, säger Elisabeth Kihlström, regionråd Kristdemokraterna.

Det ekonomiska resultatet för verksamheterna 2019 blev 96,7 miljoner kronor. Det innebär att regionen klarar av att återställa tidigare års underskott från 2018 med 72 miljoner kronor.

Flera verksamheter har ett positivt resultat för fjolåret. Det gäller bland annat kollektivtrafiknämnden som gör ett överskott på 6,2 miljoner kronor, regionala utvecklingsnämnden gör ett överskott på 5,6 miljoner kronor samt kultur- och bildningsnämnden som gör ett överskott på 8,1 miljoner kronor. Hälso- och sjukvårdsnämnden har fortsatt ekonomiska utmaningar, men underskottet är betydligt lägre än förväntat. I början av 2019 pekade prognosen på ett underskott på 260 miljoner kronor. Resultatet blev ett underskott på 93,1 miljoner kronor.

De ekonomiska utmaningarna för regionen kvarstår dock. Mycket pekar på att konjunkturen kommer att mattas av vilket skulle kunna påverka ekonomin negativt de kommande åren.

Totalt är årets resultat 2019 för Regionen Värmland 537,8 miljoner kronor. Det beror till stor del på en positiv börsutveckling för regionens finansiella placeringar, som är avsedda för framtida pensionsutbetalningar.
... See MoreSee Less

View on Facebook

1 vecka sedan

Kristdemokraterna i Värmland

S hjärta KD

Du kan andas ut. Det är inte någon ny relation på gång i politiken. Det skulle möjligen vara vänsterprasslet mellan regeringen och januaripartierna då.
Deras mål är inte att utveckla Sverige, utan att hålla sig kvar vid makten. Sverige har hamnat i ett vakuum när handlingskraft skulle behövas som bäst. Handlingskraften står oppositionen och speciellt Kristdemokraterna för.

Man kan inte annat än älska regeringen när de till sist kommer med ett förslag och så visar det sig vara en kristdemokratisk idé från början.
Gör som S, följ oss på Facebook... kd.nu/fb

Några kristdemokratiska förslag som regeringen "lånat":
- Kömiljarder för att minska vårdköerna
- Stimulansbidrag för bättre äldreomsorg
- Investeringsstöd för fler äldrebostäder
- Förbud mot samröre med terrororganisationer
- Fler psykiatriambulanser
- Satsningar på barn- och ungdomspsykiatrin

Vi behöver fler sådana som dig. Vi behöver bli fler som jobbar för att det som är viktigt i Sverige ska fungera.
Gå med i KD!
kd.nu/blimedlem
... See MoreSee Less

View on Facebook

2 veckor sedan

Kristdemokraterna i Värmland

🦷 VERKSAMHETSBESÖK|| Idag har regionråden Fredrik Larsson (M) och Elisabeth Kihlström (KD) besökt Folktandvården Värmland och tandvårdschef Marie Eriksson.

⁉️ Ni har väl inte missat spelet som gör tandborstningen lite roligare: https://rockamunnen.se
... See MoreSee Less

View on Facebook

3 veckor sedan

Kristdemokraterna i Värmland

MER VÄRMLAND PÅ TALLRIKEN

Vi lägger därför ett initiativ där vi bland annat föreslår att:
✅ Maten som Region Värmland serverar i så stor utsträckning som möjligt ska vara närproducerad.
✅ Region Värmland i samverkan med övriga aktörer i Värmland ser hur vi kan öka den värmländska matproduktionen.

👍Gilla och dela om du också vill se mer Värmland på tallriken.MER VÄRMLAND PÅ TALLRIKEN 🍽

Svensk matproduktion håller hög kvalitet, har världens högsta krav på miljö- och djurskydd och mycket låg användning av antibiotika. Mat som producerats relativt nära innebär också, oftast, kortare transporter vilket leder till minskad miljöpåverkan.

Utifrån vårt regionala tillväxtuppdrag skulle en ökad andel närproducerad mat leda till högre tillväxt med större skatteintäkter till följd, större möjligheter till tillväxt och utveckling i hela Värmland och att landskapet öppnas mer.

Vi lägger därför ett initiativ där vi bland annat föreslår att:
✅ Maten som Region Värmland serverar i så stor utsträckning som möjligt ska vara närproducerad.
✅ Region Värmland i samverkan med övriga aktörer i Värmland ser hur vi kan öka den värmländska matproduktionen.

👍Gilla och dela om du också vill se mer Värmland på tallriken.
... See MoreSee Less

View on Facebook
  • Följ oss på sociala medier: