EU-val 2024

Kristdemokraternas kampanj handlar om två ord, som ni kommer att höra oss upprepa gång på gång i valrörelsen: Gränser och Frihet. EU har under lång tid försökt ta sig an områden som många gånger är bättre för medlemsländerna att bestämma över själva. När makt flyttas till Bryssel sätter vi unionens legitimitet på spel. Ska vi långsiktigt upprätthålla vår frihet och Europas fred behöver vi sätta gränser för vad EU ska göra. Vi behöver en tydlig gräns för när beslut ska tas under den svenska flaggan. Och när det blir bäst att beslutet fattas under EU-fanan. Det är gränser som värnar vår frihet och Europas fred. Det här kallar vi för att rösta blågult. Vårt valmanifest består av 46 förslag som ämnar att göra EU och Sverige starkare och friare.

 

information om EU-valet

"Ett Hjärta för hela Värmland"

Kristdemokraterna presenterar valmanifest inför EU-valet

Under valrörelsen kommer du höra Kristdemokraterna upprepa två ord Gränser och Frihet. EU har under lång tid försökt ta sig an områden som många gånger är bättre för medlemsländerna att bestämma över själva. När makt flyttas till Bryssel sätts unionens legitimitet på spel. Ska vi långsiktigt upprätthålla vår frihet och Europas fred behöver vi sätta gränser för vad EU ska göra. Det behövs en tydlig gräns för när beslut ska tas under den svenska flaggan och när beslut bäst fattas under EU-fanan. Det här kallar vi för att rösta blågult.

Nedan kan du läsa vårt valmanifest som består av 46 förslag som ämnar att göra EU och Sverige starkare och friare.

Läs valmanifestet i dess helhet här