Styrelsen

Göran Kannerby – ordförande. Tel: 072-512 34 09. Mail: goran.kannerby@kristdemokraterna.se

Ricardo Chavez – vice ordförande. Tel: 070-528 96 35. Mail: ricardo.chavez@vaxjo.se

Bertil Olsson – ledamot. Tel: 070-675 46 46. Mail: bertil.olsson@kristdemokraterna.se

Jon Malmqvist – ledamot. Tel: 073-991 86 19. Mail: jon.malmqvist@kristdemokraterna.se

Birgit Malmquist – ledamot. Tel: 0470-636 05

Kaj-Mikael Pettersson – ledamot. Tel: 072-182 99 01. Mail: kaj-mikael.petersson@kristdemokraterna.se

Patrik Åkesson – ledamot. Tel: 070-542 17 00. Mail: sturkofast@gmail.com

Elisabeth Sigfridsson – ledamot. Tel: 070-916 66 42. Mail:elisabethsigfridsson@telia.com

Anna Zelvin – ledamot. Tel: 076-872 07 37. Mail: anna.zelvin@kristdemokraterna.se

Edvin Sjöstrand – ersättare. Tel: 076-854 39 95. Mail: edvin.sjostrand@vaxjo.se

Jonas Aronsson – ersättare. Tel: 070-966 76 30. Mail: haverdal7@hotmail.com

Gitten Öholm – ersättare. Tel: 076-138 75 11. Mail: gittenoholm@gmail.com