• Detta vill vi göra i Ydre!

    Kristdemokraterna behövs i Ydre. Vi sätter människovärdet främst. Vi Kristdemokrater tycker att det måste finnas en fungerande vårdcentral i Ydre. Därför oroar det oss när vi ser hur välfärden sviker. För oss är det också viktigt att kunna åldras i trygghet och värdighet. Man ska kunna lita på att äldreomsorgen finns där man behöver den. Många av Ydres äldre vill bo kvar hemma så länge som möjligt. Kristdemokraterna tycker att hemtjänsten ska kunna fungera väl! Men det kommer en dag när man inte klarar att bo kvar hemma längre. Därför vill vi Kristdemokrater att alla över 85 år som vill ska garanteras plats i anpassat boende, som ett trygghetsboende.

    Man ska också kunna lita på att polisen kommer när man ringer. Därför behövs fler poliser generellt i samhället. Men trygghet handlar bland annat om hur vi arbetar med ljussättning i Ydre. Kommunens ekonomi är alla invånares intresse. Den ska drivas med effektivitet och ett gott förvaltarskap där kärnverksamheterna prioriteras. Det är viktigt att Ydres skolor fortsätter att hålla hög kvalitet. Det ska vara bra att växa upp i Ydre.

    Vi Kristdemokrater arbetar för ett bättre Sverige. Där goda värderingar och tillit byggs genom relationer med människor. Vi vill att 2018 blir ett år av förändring. Ett år när svenska folket väljer en ny regering. Ett år när vi påbörjar arbetet för ett återupprättat välfärdslöfte. Du ska kunna lita på Sverige och Ydre. Du ska kunna lita på välfärden.