• Nyheter

    Hej!
    Då och då kommer det förslag om dyra projekt som Ydre förväntas genomföra. Förra gången gällde det ett centralt kulturhus. Man lyckades få kommunfullmäktige att anslå 300 000 kronor till ”förprojektering”. Mer än en tredjedel hann förbrukas innan förslagsställarna lade fram sin plan. Bara en enda placering sades vara tänkbar. Man skulle riva det utmärkta huset bredvid Konsum och ersätta det en mindre upplaga av Kulturhuset vid Sergels torg i Stockholm. Man hade redan kontaktat en arkitektfirma som enligt sitt namn ritade sådant som var ”fult och tjusigt”. Då drog kommunstyrelsen äntligen öronen åt sig. Det skulle ju bli gräsligt dyrt. Kulturverksamheten skulle inte kunna vara samlad. Kulturskolan skulle nämligen inte kunna vara där så långt från resten av Ydreskolan. Dessutom var det orealistiskt att anläggningen till största delen skulle kunna drivas av ideella krafter.
    Nu har en ny storslagen idé lanserats. Den här gången skall den tänkta anläggningen kunna användas för viss sport. Men återigen handlar det om en lokal för föreningssammankomster. Ännu en gång föreställer man sig att ideella krafter skall sköta byggnaden. Man tänker satsa en massa pengar bara för att ta reda på om föreningarna har dessa resurser och är intresserade, Vet man inte att alla föreningar redan har plats för sina möten? Och var skall en sådan byggnad ligga? Det är ju redan fullt i centrum.

    Hälsningar
    Bengt Malm