Nära 9000 namn för öppnade vårdplatser

Pressmeddelande

2016-11-01

8820 namnunderskrifter för öppna vårdplatser och höjd status för sjuksköterskor!

Gudrun, Jimmy och Madeleine överlämnar namnlistorna i landstingshuset.

Gudrun, Jimmy och Madeleine överlämnar namnlistorna i landstingshuset.

– 8820 namnunderskrifter visar på ett överväldigande engagemang runt om i länet, som protest mot landstingsmajoritetens stängning av vårdplatser och kräva att de öppnas, och för att höja sjuksköterskornas status. Inte bara i Västervik, Oskarshamn och Kalmar, utan från Gamleby till Torsås, från Byxelkrok till Emmaboda, från Vimmerby till Mörbylånga, ja, från länets alla hörn har invånare, patienter, anhöriga, besökare och vårdpersonal skrivit på listorna.

Det säger Gudrun Brunegård, landstingsråd för Kristdemokraterna, som stått som kontaktperson under namninsamlingen.

– Oavsett om vi har stått utanför något av sjukhusen eller på marknader och torg, så har människor kommit fram och berättat om egna upplevelser. En så stor minskning av antalet vårdplatser går inte obemärkt förbi, vare sig för patienter eller för personal. Även tillresta släktingar från andra län, som besökt sina anhöriga vid något av våra sjukhus, har engagerat sig, säger Gudrun Brunegård.

– Det är sällan man ser en sådan här kraftfull opinionsyttring. På många platser i länet och framförallt på Mönsterås marknad stod folk i kö för att få skriva under och visa sitt stöd för vår kampanj. Det är vår starka förhoppning att landstingsmajoriteten tar till sig kritiken och öppnar vårdplatserna igen, säger Madeleine Rosenqvist.

– De stängda vårdplatserna är ett resultat av majoritetens undfallenhet att på rätt sätt hantera den egna personalen. Nu krävs kraftiga åtgärder. Att länets invånare nu så kraftigt höjt sin röst borde föranleda majoriteten att släppa sin självgodhet och ta till sig de skarpa förslag vi presenterat för en hållbar utveckling av vården i länet, avslutar Jimmy Loord.

 


Varför röstar du på KD?


Läs mer

Utred fördelarna med att bygga nytt Västerviks sjukhus vid E22


Läs mer

Fixa LSS-haveriet Hallengren!


Läs mer

Välfärdslöftet – En budget för vård, omsorg och trygghet


Läs mer

Anders Andersson: -Trägen kamp för pensionärernas resor ger resultat!  


Läs mer

Brunegård: Glad och hedrad över förtroendet


Läs mer

Partidistriktsårsmöte Kd Kalmar län


Läs mer

Dags för pensionärer att få sänkt skatt!


Läs mer

Kristdemokrater inspirerades i Mönsterås


Läs mer

Kristdemokraterna har nu utsett toppkandidaterna till riksdagen


Läs mer