Anders Andersson (KD), Järnforsen trappar ner – men är kvar som oppositionsråd.

Pressmeddelande

Under årens lopp har Anders Andersson i Järnforsen haft en lång rad förtroendeuppdrag inom sitt parti Kristdemokraterna liksom i kommunpolitiken, landstinget och regionen samt som ledamot av Sveriges Riksdag och Nordiska rådet. Det innebär att han för många blivit Mr KD i länet vilket också bekräftats i olika valresultat och mediaanalyser.

– Strax före nyår meddelade jag distriktet valberedning att det nu är hög tid att välja ny distriktsordförande, säger Anders Andersson i en kommentar på torsdagen. I brevet till valberedningen skrev jag följande;

”Motivet till mitt besked är i första hand att jag har varit distriktsordförande längre tid än de flesta i vårt parti och även jämfört med andra partier. Vidare känner jag att jag inte orkar och har den idérikedom som en ordförande i ett partidistrikt bör ha för att ständigt utveckla organisation och politisk aktivitet. Ett annat motiv är att jag har behov av att vara lite rädd om hälsan utifrån det jag varit med om och inte maxa varje vecka. Ytterligare motiv är att jag nu bör koncentrerar mig på mina regionala förtroendeuppdrag och vara mer en ”vanlig” medarbetare i partidistriktet.”

– Det känns bra och lite skönt att på måndag kväll den 16 mars när vi träffas i Mönsterås, då är det mitt sista sammanträde som distriktsordförande för KD Kalmar län. Det har blivit många ordförande-år för min del och jag känner stor tacksamhet till alla som jag fått chans att arbeta tillsammans med, säger Anders Andersson. (Några som räknar säger att jag valdes första gången vid en distriktsstämma för 20 år sedan och sedan har det varit mest omval).

– Under mina år i den direkta ledningen för KD-distriktet har vi varit med om både framgång och motgång. Det som gläder mig är att vi i alla val haft valresultat som legat klart över partiets nationella snitt och i landstingsvalen har vi kunnat notera extra starkt väljarstöd. I senaste valet fick KD 6,3 procent i riksdagsvalet samtidigt som vi i Kalmar län fick 7,2 procent och i valet till regionfullmäktige blev det tvåsiffrigt, dvs över 10 och för att vara exakt 10,3 procent. Det är hela 3 procent över rikssnittet och ett kvitto på att vi har ett starkt stöd i länet för vår politik och våra kandidater, säger Anders Andersson i en kommentar, inför att han nu på måndag går in på slutvarvet som distriktsordförande för KD-distriktet.

KD-distriktet i Kalmar län har partidistriktårsmöte/distriktsstämma lördagen den 4 april och den är förlagd till Kalmar. Talare på stämman är partiets vice partiordförande Bengt Germundsson som också är kommunstyrelsens ordförande i Markaryd. Under distriktsårsmötet kommer ny distriktsordförande att väljas liksom halva antalet ledamöter i distriktsstyrelsen. Valberedningens ordförande är Åke Nilsson, Silverdalen. Förslagen från valberedningen blir offentliga i samband med att handlingar sänds ut till partiavdelningarnas ombud.


Vitsippsbladet nr. 4


Läs mer

Vitsippsbladet våren 2021


Läs mer

Du är vår bästa julklapp – Bli medlem!


Läs mer

Vitsippsbladet nr.2


Läs mer

Daniel Braw ny politisk sekreterare för KD!


Läs mer

Vitsippsbladet – Sommaren 2020


Läs mer

Stafettväxling i riksdagen: Loord lämnar riksdagen – Brunegård efterträder


Läs mer

Du ska kunna lita på vården!


Läs mer

Varför röstar du på KD?


Läs mer

Utred fördelarna med att bygga nytt Västerviks sjukhus vid E22


Läs mer