Aron besöker Örebro och Hallsberg i dag

 

Den kristdemokratiske riksdagsledamoten är i länet under eftermiddagen och kvällen. (8/2) Han börjar med ett besök på Hannaskolan i Örebro och är på second-handbutiken i Hallsberg vid fyratiden. Där träffar han de personer som fått en andra chans genom praktik i butiken efter att av olika anledningar befunnit sig långt från arbetsmarknaden. Temat för besöket är ”Betydelsen av ett fungerande civilsamhälle”. Innan tåget går tillbaka till Stockholm så håller Modig även ett anförande när kristdemokraterna i Hallsberg håller årsmöte under kvällen.

Aron Modig, var tidigare ordförande för kristdemokraternas ungdomsförbund och har varit riksdagsledamot sedan 2014. Han är KD:s talesperson om migrationspolitik. Modig uppmärksammades stort i media för drygt fem år sedan när han var med om en bilolycka på Kuba. I olycksbilen färdades två kubanska kristdemokratiska oppositionspolitiker, som båda omkom. Omständigheterna runt olyckan var oklara och det fanns misstankar om att det rörde sig om ett attentat. Aron Modig hölls kvar i förvar i en knapp vecka innan han släpptes.

http://www.na.se/orebro-lan/hallsberg/civilsamhallet-i-fokus-nar-riksdagsledamot-besoker-bra-och-begagnat

Marianne Rundström besöker Örebro i morgon!

Kompetent men Passé

TV-profilen Marianne Rundström besöker Örebro på torsdag den 1 februari. Hon kommer att tala om sin bok ”Passé – de ofrivilliga pensionärerna. En panel bestående av Lars Ströman, politisk redaktör NA, Marie Holm, rektor Örebro Folkhögskola, Hans Eklind, församlingsherde Längbro församling och Britt-Marie Edenvik, lärare Örebro Universitet, kommer att från sina utgångspunkter kommentera kvällens ämne.

 

Plats: Föreningarnas Hus, Slottsgatan 13, Örebro

Tid: 18.00

 

Media hälsas välkommen att ta del av detta aktuella och brännande ämne.

 

 

För ytterligare Information: Lars O. Molin, 070-533 77 24

 

Länet Runt – senaste numret

Länet Runt nr 3 2017

Ledare
Blod, Svett och Tårar
I en av William Shakespeares teaterstycken,
ställer Hamlet frågan ”Att vara eller inte vara,
det är frågan” och på många sätt kan vi som
parti ställa samma fråga. Det handlar inte
om att finnas eller inte finnas även om det
spelar en stor roll i den valrörelse som når
sin fullbordan den 9 september 2018. Om
vi syns genom debattinlägg, utspel, förslag,
motioner, interpellationer, utspel, debatter,
etc. så finns vi!

Men är vi? Är vi ett parti som står upp för vår ideologi? Är vi ett parti som vågar utmana och vill förändra? Kommer vi i framtiden att vara ett parti som påverkar och betyder något i den svenska politiska vardagen. Den kristdemokratiska ideologin är en av de stora ideologierna runt om i världen. I den svenska skolan talar man mest om socialism, liberalism och konservatism – utifrån de partier som existerar i Sverige, även om vissa inte ens ser konservatism som en ideologi.  Läs mer

KD:s budgetförslag: Inträdesjobb och utvecklat Rut-avdrag gör det lättare att få arbete

Två av de största samhällsutmaningarna vårt land står inför är integrationen av de nyanlända som de senaste åren kommit från framför allt Mellanöstern och Afrikas horn samt att den så kallade försörjningskvoten växer. Lyckligtvis lever svenskarna i genomsnitt allt längre men det innebär också att den andel av befolkningen som är i arbetsför ålder blir allt mindre i förhållande till övriga åldersgrupper, med resultatet att försörjningsbördan för dem som arbetar ökar. Detta gäller också Laxå och Närke. Laxå kommun har en större andel äldre än många kommuner i vår närhet.

Den budget som Kristdemokraterna Bildresultat för aron modigpresenterade i riksdagen nyligen innehåller flertalet – finansierade – förslag till lösningar på dessa utmaningar.

För att stärka integrationen menar vi att krafttag behöver tas för att arbetsmarknaden ska öppnas upp också för personer med svagare utbildningsbakgrund och för dem som ännu inte talar perfekt svenska. Vårt främsta förslag för att åstadkomma detta handlar om att lagstifta om en ny anställningsform – inträdesjobb – i syfte att möjliggöra för personer i en utsatt ställning på arbetsmarknaden att under en period ta jobb till en lägre lön, men samtidigt få möjligheten att ”lära sig jobbet på jobbet”. Läs mer

Kristdemokraterna från länet till riksting i Uppsala

Denna helg åker omkring 20 kristdemokrater från Örebro län till partiets riksting i Uppsala för att forma den kristdemokratiska politiken inför valåret.

Rikstinget kommer bland annat att behandla 10 motioner från vårt partidistrikt om alltifrån vildsvinsjakt och migrationspolitik till en önskan om ett heltäckande kristdemokratiskt program inom kultur och vikten av att säkra barnens sjukvård.

– Det är roligt att vi har flera motionärer från vårt distrikt då vi ser ett större och större intresse för de kristdemokratiska förslagen inom bl.a. integrationspolitik, familj och äldrepoltik, säger Bo Rudolfsson, distriktsordförande och kommunstyrelseordförande i Laxå

Kristdemokraternas fokusområden fram till valet kommer att vara familj, jobb och företagande, äldrefrågor, vårdpolitik samt trygghet och många motioner kretsar naturligtvis kring detta. Partistyrelsen har tagit fram ett mycket bra vårdpolitiskt program som kommer att diskutera flitigt under rikstinget.

– Örebrobänken brukar vara aktiva både som motionärer och debattörer och nu ser vi fram emot att debattera flitigt i Uppsala, avslutar Bo Rudolfsson

 

För mer information:
Bo Rudolfsson
Ordförande och delegationsledare
070-580 93 92

Anna Blomqvist
Vice ordförande och
vice delegationsledare
073-023 66 53

Lars-Axel Nordell
2:a vice ordförande och riksdagsledamot
070-220 30 84

Håkan Stålbert
Ombudsman för
Kristdemokraterna
073-081 65 27

Kristdemokrater till riksting i Uppsala!

Denna helg åker omkring 20 kristdemokrater från Örebro län till partiets riksting i Uppsala för att forma den kristdemokratiska politiken inför valåret.

Rikstinget kommer bland annat att behandla 10 motioner från vårt partidistrikt om alltifrån vildsvinjakt och migrationspolitik till en önskan om ett heltäckande kristdemokratiskt program inom kultur och vikten av att säkra barnens sjukvård.

– Det är roligt att vi har flera motionärer från vårt distrikt då vi ser ett större och större intresse för de kristdemokratiska förslagen inom bl.a. integrationspolitik, familj och äldrepoltik, säger Bo Rudolfsson, distriktsordförande och kommunstyrelseordförande i Laxå

Kristdemokraternas fokusområden fram till valet kommer att vara familj, jobb och företagande, äldrefrågor, vårdpolitik samt trygghet och många motioner kretsar naturligtvis kring detta. Partistyrelsen har tagit fram ett mycket bra vårdpolitiskt program som kommer att diskutera flitigt under rikstinget.

– Örebrobänken brukar vara aktiva både som motionärer och debattörer och nu ser vi fram emot att debattera flitigt i Uppsala, avslutar Bo Rudolfsson

Det görs inte nog för pensionärer!

Lars O Molin, Seniorförbundets ordförande i länet

 

 

 

 

 

 

 

Borttagande av skillnaden i beskattning mellan löntagare och pensionärer går för långsamt. Regeringen planerar att den ska vara borttagen först 2020. Kristdemokraterna menar att det ska göras redan 2018. Redan i december 2016 föreslog Kristdemokraterna att pensionärsskatten skulle tas bort helt. Säkerligen är regeringen pressad av det beskedet, men den är långsam.

Sammanhållning och tillit är grundläggande för samhället. Skatterna behöver vara legitima för att inte tära på tilliten. Då är det viktigt att komma ihåg att pension är uppskjuten lön och inte ett bidrag. Nu är det hög tid att slopa pensionärsskatten! Pensionärer ska inte betala högre skatt än löntagare!

Lars O Molin, Ordförande i Kristdemokraternas Seniorförbund i Örebro län

Artikeln är den 21 september även publicerad i Nerikes Allehanda.

Nomineringsmöte i Örebro

Under kvällen tisdag den 5 september samlades ett 50-tal personer på Centrumgården i Örebro centrum för att lyssna till kandidater till Regionfullmäktige och Riksdagen. De 7-8 toppkandidater som är nominerade till regionlistan berättade om sin bild av en kristdemokratisk politik för en framgångsrik utveckling i länet.

De nio nominerade kandidaterna till riksdagen berättade om sina tankar för att bidra till att positivt Sverige efter en alliansseger vid nästa års val.

Lars-Axel Nordell meddelar att han inte kandiderar till riksdagen

Lars-Axel Nordell har meddelat partidistriktets nomineringskommitté att han inte avser att kandidera för ytterligare en mandatperiod i riksdagen.

– Det har varit en förmån att ha fått företräda Kristdemokraterna först som oppositionsråd i landstinget under många år och sedan som riksdagsledamot från januari 2009.

– Självfallet var regeringstiden särskilt spännande men det är lika angeläget att vara pådrivande i oppositionsställning. Både att få lyfta våra hjärtefrågor och frågor som är viktiga för hemmavalkretsen. Nu i september kommer jag att lägga nio motioner med fokus på Örebro län.

 

Läs mer

Lös lärarbristen tillfälligt med seniorer

Debatt i NA 2017-08-21

I dessa dagar börjar skolan och bara på Arbetsförmedlingen finns det idag drygt 2 500 annonser om lärarjobb i Sveriges kommuner att söka. Lärarbristen är akut i hela landet, vilket drabbar både eleverna och indirekt hela samhället. Om det inte finns tillräckligt med lärare för själva lektionerna finns det förmodligen inte heller någon som kan ta hand om barn som blir mobbade eller stötta de som har svårt att följa med i undervisningen.

Vi kristdemokrater har länge arbetat för att det ska skapas fler vägar in i läraryrket, där personer med akademisk utbildning och erfarenhet från andra yrken via en ettårig vidareutbildning ska kunna läsa in lärarbehörighet.

Men vi menar också att äldre lärare har mycket att tillföra skolan, inte minst i detta läge. För att skapa större incitament för skolor – och andra arbetsgivare – att anställa fler äldre vill vi ta bort den särskilda löneskatten för äldre som jobbar vilket minskar kostnaden för att anställa personer över 65 år. Vi vill också sänka åldersgränsen för dubbelt jobbskatteavdrag till 64 år så att fler äldre väljer att arbeta kvar något år extra.

Samhället behöver göra det enklare för äldre som vill jobba, speciellt nu när de behövs. Inte minst i skolan. Vårt samhälle behöver erfarenheten hos många äldre lärare!

Bo Rudolfsson (KD),
kommunalråd i Laxå kommun och mellanstadielärare