• Agenda

  NÅGOT AV VAD SOM ÄR PÅ GÅNG HÖSTEN 2021

  25 augusti                      Webinarium med KD Senior

  Hearing kring äldrepolitiskt program

  26 augusti 18:30          Medlemsträff med hearing
  Inför riksdags- och regionlistor, Filadelfiakyrkan Örebro
  Alla medlemmar välkomna!

  30 augusti                      Distriktsstyrelsemöte

  31 augusti                       Politikämnesutbildning tema utbildning
  Arr: Region Mitt, digitalt. Alla medlemmar välkomna.

   

  6 september                  Träff med KD Senior

  Promenadträff med KD Senior. Mer info om tid och plats kommer!

  9 september 18:30      Medlemsträff med hearing

  inför riksdags- och regionlistor, Hotell Alfred Nobel, Kga
  Alla medlemmar välkomna!

   

  10 september                Medlemskväll Örebro partiavdelning

  11 september                 Valkickoff med distriktet och riksorganisationen
  Arr: Riks. Alla medlemmar välkomna

  13 september                 Webinarium

  27 september                 Distriktsstyrelsemöte

  7 oktober                        Webinarium

   

  NÅGOT AV VAD VI GENOMFÖRT UNDER VÅREN 2021

  För alla medlemmar
  – Inspirationsdagar för alla med politiska uppdrag (januari)
  – Årsmöten i partiavdelningarna och de associerade förbunden (januari-mars)– Motionsskrivarträff och motionsgenomgångar (februari-mars)
  – Vårstämma/årsmöte i distriktet digitalt (27 mars)
  – Årsmöten i partiavdelningarna och de associerade förbunden
  – Digitala seminarier, tema jordbruk med riksdagsledamot Magnus Oscarsson, tema sjukvård med riksdagsledamot Acko Ankarberg Johansson, tema rättspolitik med riksdagsledamot Andreas Carlsson m.fl.

  För riktade grupper

  – Avslutande helg politikerskolan 2020-2021 (januari)
  – Inspirationsdagar för alla med politiska uppdrag (januari)
  – Valledarträffar (januari)
  – Digitala styrelsemöten med distriktsstyrelsen den 1 februari, 8 mars, 27 mars
  – Digitala träffar med regiongruppen
  – Kassörs- och ordförandeträffar
  – Politiska möten i nämnder och styrelser